Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2011 - 2023 για τη σχολή:
(780) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μέσος Ορος 9 ετίας : 76
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :240
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :30
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :94.3%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :87.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Βάσεις 9 ετιας)