Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(801) ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
Μέσος Ορος 9 ετίας : 163
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :247
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :39
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :81.6%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :81.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ (Βάσεις 9 ετιας)