Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(806) ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 9 ετίας : 53
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :218
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :22
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :473.7%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :37.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 9 ετιας)