Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(811) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
Μέσος Ορος 9 ετίας : 91
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :568
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :23
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :73.9%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :96%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ (Βάσεις 9 ετιας)