Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(816) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μέσος Ορος 9 ετίας : 77
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :571
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :11
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :81.8%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :98.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Βάσεις 9 ετιας)