Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2014 - 2022 για τη σχολή:
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 477
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 7 ετίας :651
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 7 ετίας :245
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :100%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :43%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) (Εισακτεόι 7 ετιας)