Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(821) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
Μέσος Ορος 9 ετίας : 56
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :90
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :40
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :51.2%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :16.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Βάσεις 9 ετιας)