Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(826) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
Μέσος Ορος 9 ετίας : 20
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :40
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :10
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :263.6%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :37.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (Βάσεις 9 ετιας)