Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(827) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
Μέσος Ορος 3 ετίας : 21
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :45
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-58.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :73.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (Βάσεις 3 ετιας)