Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2023 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
Μέσος Ορος 9 ετίας : 148
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 9 ετίας :235
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 9 ετίας :102
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :35.6%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :10.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ (Εισακτεόι 9 ετιας)