Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(863) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 9 ετίας : 59
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :95
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :49
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :41.8%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :26.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 9 ετιας)