Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2022 για τη σχολή:
(864) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Μέσος Ορος 8 ετίας : 98
Η μέγιστη Βάση 8 ετίας :186
Η ελάχιστη Βάση 8 ετίας :75
Η μέγιστη % αύξηση 8 ετίας :65.3%
Η μέγιστη % μείωση 8 ετίας :22.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Βάσεις 8 ετιας)