Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(875) ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μέσος Ορος 9 ετίας : 4
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :6
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :2
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :200%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :66.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Βάσεις 9 ετιας)