Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 - 2023 για τη σχολή:
(876) ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέσος Ορος 6 ετίας : 135
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :170
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :93
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :65%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (Βάσεις 6 ετιας)