Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 - 2024 για τη σχολή:
(876) ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέσος Ορος 7 ετίας : 150
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :240
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :93
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :65%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (Βάσεις 7 ετιας)