Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2020 - 2022 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μέσος Ορος 3 ετίας : 123
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 3 ετίας :130
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 3 ετίας :115
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :4.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Εισακτεόι 3 ετιας)