Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2020 - 2024 για τη σχολή:
(878) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μέσος Ορος 4 ετίας : 123
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :130
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :115
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :5.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Βάσεις 4 ετιας)