Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2022 - 2023 για τη σχολή:
(884) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ
Μέσος Ορος 2 ετίας : 9
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :12
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :5
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-58.3%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :58.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (Βάσεις 2 ετιας)