Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2022 - 2023 για τη σχολή:
(885) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 2 ετίας : 11
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :12
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :10
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-16.7%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :16.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Βάσεις 2 ετιας)