Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(98) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 220
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :245
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :60.7%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :15.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 12 ετιας)