Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(99) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 257
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :303
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :160
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :56.3%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :20%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 12 ετιας)