Προτιμήσεις ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Πανελλαδικών 2023 (κατηγορία 90%)
Οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6 δείχουν πόσοι δήλωσαν το τμήμα που πέρασαν σαν 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η προτίμηση,
το 7 δείχνει σειρά προτίμησης>6 και το 8 το σύνολο των επιτυχόντων.
https://sep4u.gr/

[1242] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)
Μέχρι και 1η προτίμηση : 14 %
Μέχρι και 2η προτίμηση : 28 %
Μέχρι και 3η προτίμηση : 31 %
Μέχρι και 4η προτίμηση : 34 %
Μέχρι και 5η προτίμηση : 55 %
Μέχρι και 6η προτίμηση : 62 %


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)