Προτιμήσεις Υποψηφίων Πανελλαδικών 2022 (κατηγορία 90%)
Οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6 δείχουν πόσοι δήλωσαν το τμήμα που πέρασαν σαν 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η προτίμηση,
το 7 δείχνει σειρά προτίμησης>6 και το 8 το σύνολο των επιτυχόντων.
https://sep4u.gr/

[1436] ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέχρι και 1 προτίμηση : 13 %
Μέχρι και 2 προτίμηση : 63 %
Μέχρι και 3 προτίμηση : 63 %
Μέχρι και 4 προτίμηση : 63 %
Μέχρι και 5 προτίμηση : 63 %
Μέχρι και 6 προτίμηση : 88 %


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Εισακτεόι ετιας)