Προτιμήσεις ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Πανελλαδικών 2023 (κατηγορία 90%)
Οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6 δείχουν πόσοι δήλωσαν το τμήμα που πέρασαν σαν 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η προτίμηση,
το 7 δείχνει σειρά προτίμησης>6 και το 8 το σύνολο των επιτυχόντων.
https://sep4u.gr/

[237] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέχρι και 1η προτίμηση : 46 %
Μέχρι και 2η προτίμηση : 81 %
Μέχρι και 3η προτίμηση : 95 %
Μέχρι και 4η προτίμηση : 96 %
Μέχρι και 5η προτίμηση : 99 %
Μέχρι και 6η προτίμηση : 100 %


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)