ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ Προτιμήσεις Υποψηφίων Πανελλαδικών 2023 (κατηγορία 90%)
Οι αριθμοί 1,2,3 δείχνουν πόσοι δήλωσαν το τμήμα που πέρασαν σαν 1η, 2η, 3η προτίμηση,
το 4 δείχνει άλλη σειρά προτίμησης και το 5 το σύνολο των επιτυχόντων.
Το Υπουργείο δημοσιεύει τις 3 πρώτες προτιμήσεις, τις υπόλοιπες μάζι και τις συνολικές

[1455] ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέχρι και 1 η προτίμηση : 12 %
Μέχρι και 2 η προτίμηση : 23 %
Μέχρι και 3 η προτίμηση : 31 %
Υπόλοιπες προτιμήσεις : 69 %


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)