ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ Προτιμήσεις Υποψηφίων Πανελλαδικών 2022 (κατηγορία 90%)
Οι αριθμοί 1,2,3 δείχνουν πόσοι δήλωσαν το τμήμα που πέρασαν σαν 1η, 2η, 3η προτίμηση,
το 4 δείχνει άλλη σειρά προτίμησης και το 5 το σύνολο των επιτυχόντων.
Το Υπουργείο δημοσιεύει τις 3 πρώτες προτιμήσεις, τις υπόλοιπες μάζι και τις συνολικές

[1513] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέχρι και 1 η προτίμηση : 4 %
Μέχρι και 2 η προτίμηση : 9 %
Μέχρι και 3 η προτίμηση : 14 %
Υπόλοιπες προτιμήσεις : 86 %


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Εισακτεόι ετιας)