ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ Προτιμήσεις Υποψηφίων Πανελλαδικών 2019 (κατηγορία 90%)
Οι αριθμοί 1,2,3 δείχνουν πόσοι δήλωσαν το τμήμα που πέρασαν σαν 1η, 2η, 3η προτίμηση,
το 7 δείχνει άλλη σειρά προτίμησης και το 8 το σύνολο των επιτυχόντων.
Το Υπουργείο δημοσιεύει τις 3 πρώτες προτιμήσεις, τις υπόλοιπες μάζι και τις συνολικές

[333] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέχρι και 1 η προτίμηση : 7 %
Μέχρι και 2 η προτίμηση : 18 %
Μέχρι και 3 η προτίμηση : 25 %
Υπόλοιπες προτιμήσεις : 75 %

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Εισακτεόι ετιας)