Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2022 με βάσεις (copyright Καλοδήμος Δ / sep4u.gr )


ΚΩΔΤΜΗΜΑΤΟΜΕΑΣΒάση 2021ΕΚΠΑΚατ.ΙδρυμαΠόλη
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 13915ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 13880ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7205ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 7205ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
1001ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 8950ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
1001ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 8950ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
1633ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5685ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΔΡΑΜΑ
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 12375ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 12375ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
1241ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16980ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
1610ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17515ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17325ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1002ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 14790ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
1002ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Μηχανολογίας 14790ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
614ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)Διοίκησης και Οικονομίας 6900ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΣΤΕΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
613ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)Διοίκησης και Οικονομίας 7420ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΣΤΕΡΟΔΟΣ
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 14395ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Μηχανολογίας 14395ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 9670ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 9670ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Διοίκησης και Οικονομίας 12730ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Πληροφορικής12730ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 21900ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 21900ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 19165ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 19165ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 20660ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 20660ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 20450ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 20450ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 16635ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 16635ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 20670ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 20670ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 19595ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 19595ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Κοινά Τμήματα18235ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΟΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
1609ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 12480ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1609ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής12480ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
678ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18475ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1615ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18305ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19045ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18810ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19140ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18935ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18585ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 18585ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 15275ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 15275ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 15275ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Μηχανολογίας 15275ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΓΠΑΥγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17805ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΓΠΑΓεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 17805ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18020ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 18020ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 11815ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 11815ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 9715ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 9715ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 7785ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 10560ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
1242ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 9510ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑ
1657ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 11195ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
1634ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 13750ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘΓεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 17045ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1511ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 9375ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
1552ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 9550ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
1422ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 12120ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 6455ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 14120ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
674ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 11910ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7120ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
1061ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 6905ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
1632ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 6240ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΔΡΑΜΑ
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 11990ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1424ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 9965ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
1424ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 9965ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
1424ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 9965ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
1627ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 10165ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΙΛΚΙΣ
679ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17390ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 10260ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
1425ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17335ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 10610ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1426ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18160ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
1426ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 18160ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
1004ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 11925ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
1004ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 11925ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 12315ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
1549ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 6610ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 11220ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
355ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 11510ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
179ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Διοίκησης και Οικονομίας 8540ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
1063ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 6585ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΘΗΒΑ
669ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) -ΠΔΑΔιοίκησης και Οικονομίας 12190ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1427ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 9985ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 10400ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 6210ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
1005ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑΔιοίκησης και Οικονομίας 15030ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
1514ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 6230ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
1655ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 10975ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
1603ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 10455ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΤΕΡΙΝΗ
1605ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 15290ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
670ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Διοίκησης και Οικονομίας 8255ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1283ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 10250ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
1656ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 11325ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1656ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)Πληροφορικής11325ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 18430ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Πληροφορικής18430ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 18430ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
1607ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 11830ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
1607ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)Πληροφορικής11830ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
1544ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 11420ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1544ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)Πληροφορικής11420ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1282ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 12115ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
1282ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Πληροφορικής12115ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
1518ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 11840ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
1518ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Πληροφορικής11840ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17710ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 17765ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
497ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΗλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 14745ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
507ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΗλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 13635ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΝαυτιλιακών Επαγγελμάτων 15920ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜηχανολογίας 15920ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
776ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 9375ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 9125ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
1551ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 8260ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
1551ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Πληροφορικής8260ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
1551ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 8260ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 10645ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 10645ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18800ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 18800ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
1516ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17795ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
1516ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 17795ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7325ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
1428ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 8290ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
1278ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 6920ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
684ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 14385ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1452ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5715ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
1635ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 15255ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1512ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 10250ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 12640ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Μηχανολογίας 12640ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
1429ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 12530ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16855ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΣ
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 16855ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΣ
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17805ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 17805ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 13200ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Μηχανολογίας 13200ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Πληροφορικής15605ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 15605ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Κοινά Τμήματα18565ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα18944ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Κοινά Τμήματα16859ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)Κοινά Τμήματα17696ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΣΕΡΡΕΣ
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)Κοινά Τμήματα17825ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 11945ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
1280ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 6260ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
1613ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18535ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1613ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 18535ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1653ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17455ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΣΗΤΕΙΑ
1653ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 17455ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΣΗΤΕΙΑ
685ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 10035ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18235ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17315ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16850ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16675ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
680ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19005ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1558ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18965ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
675ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 19080ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
675ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 19080ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1626ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 15190ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
1626ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 15190ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
1211ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής17520ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1211ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 17520ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1212ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής16835ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1212ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16835ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1276ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 6520ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
387ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16745ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Πληροφορικής18260ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 18260ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Πληροφορικής17510ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 17510ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
1660ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Πληροφορικής15465ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
1660ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 15465ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής18815ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 18815ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1564ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Πληροφορικής17510ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1564ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 17510ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Πληροφορικής17270ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 17270ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
1522ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Πληροφορικής15735ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΤΡΑ
1522ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 15735ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΤΡΑ
331ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Πληροφορικής16480ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
331ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16480ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Πληροφορικής16580ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16580ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
1662ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12930ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΧΑΝΙΑ
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Κοινά Τμήματα16135ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)Κοινά Τμήματα15430ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΝΑΥΠΛΙΟ
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Κοινά Τμήματα15595ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα16480ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
384Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 15130ΑΣΚΤΠΑΝΑΣΚΤΑΘΗΝΑ
295ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19535ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
302ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19425ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
304ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19445ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
297ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19610ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
301ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19495ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
300ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19460ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
299ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19460ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα16430ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18260ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1652ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17810ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
1301ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 15815ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 10010ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 10445ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
1302ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 9415ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 13115ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
1006ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑΔιοίκησης και Οικονομίας 12000ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 6880ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 7350ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
307ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19305ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
308ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19225ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
1606ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 14585ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 17120ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
672ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Διοίκησης και Οικονομίας 12620ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1654ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 9625ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚΔιοίκησης και Οικονομίας 17590ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1604ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 8485ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
1513ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 8225ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
1545ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 6565ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1430ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 11300ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
1244ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 6340ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΕΒΕΖΑ
1245ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18275ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
1515ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17960ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
1274ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18375ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
681ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18335ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1614ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18285ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1553ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17920ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 14615ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
388ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 14505ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 14920ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Πληροφορικής14920ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 14920ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 14920ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Μηχανολογίας 14920ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 14095ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Μηχανολογίας 14095ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Πληροφορικής16380ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16380ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Πληροφορικής16490ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16490ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 15725ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Μηχανολογίας 15725ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 13325ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 13325ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)Πληροφορικής13325ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)Μηχανολογίας 13325ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
1541ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 13285ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1541ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 13285ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1541ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Μηχανολογίας 13285ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 14140ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 14140ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Μηχανολογίας 14140ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
1624ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16555ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1624ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Μηχανολογίας 16555ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1624ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 16555ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1624ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 16555ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1624ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής16555ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 16845ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)Πληροφορικής16845ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16845ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)Μηχανολογίας 16845ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 16215ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)Πληροφορικής16215ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)Μηχανολογίας 16215ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
1623ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 15800ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1623ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Μηχανολογίας 15800ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 15525ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 15525ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 15525ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)Μηχανολογίας 15525ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)Πληροφορικής12695ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12695ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
1625ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής16515ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1625ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16515ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
390ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Πληροφορικής15905ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
390ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 15905ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1622ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)Πληροφορικής15510ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
1622ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 15510ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
1542ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 15130ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1542ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 15130ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1542ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 15130ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1542ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Μηχανολογίας 15130ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 14015ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΣ
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 14015ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΣ
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)Μηχανολογίας 14015ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΣ
391ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8005ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1620ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8790ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 11020ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
228ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8275ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 18005ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Μηχανολογίας 18005ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 18630ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Μηχανολογίας 18630ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
392ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Μηχανολογίας 17475ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
392ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 17475ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 17885ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Μηχανολογίας 17885ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
1659ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 16485ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
1659ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Μηχανολογίας 16485ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 18085ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Μηχανολογίας 18085ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 17590ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Μηχανολογίας 17590ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1523ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 16880ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΤΡΑ
1523ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Μηχανολογίας 16880ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΤΡΑ
1619ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 16630ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
1619ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)Μηχανολογίας 16630ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19075ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα12180ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1664ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Πληροφορικής11485ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΡΕΘΥΜΝΟ
1664ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 11485ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΡΕΘΥΜΝΟ
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Κοινά Τμήματα13925ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
1248ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)Κοινά Τμήματα11760ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑ
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα16155ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Κοινά Τμήματα11910ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
393ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 16845ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
393ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Μηχανολογίας 16845ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 18365ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Μηχανολογίας 18365ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 12435ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 12435ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 11385ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 11385ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18795ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
682ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18040ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1617ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17475ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
1651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17515ΕΛΜΕΠΑΠΑΝΕΛΜΕΠΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
1618ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18395ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1249ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17735ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
1433ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17825ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
1272ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17590ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17440ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
303ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19395ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
305ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19415ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
144ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 12575ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑΔιοίκησης και Οικονομίας 16515ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙΔιοίκησης και Οικονομίας 13375ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
612ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 8115ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 10360ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑΔιοίκησης και Οικονομίας 12420ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 15615ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘΔιοίκησης και Οικονομίας 16870ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚΔιοίκησης και Οικονομίας 17400ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 12695ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
1548ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 7910ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
97ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 11310ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 10730ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 8640ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
1602ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 9955ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 8410ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
400ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 7125ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
313ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑΔιοίκησης και Οικονομίας 17235ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
1546ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 5885ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
322ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚΔιοίκησης και Οικονομίας 17545ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
316ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 15845ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
1601ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 9600ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17275ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17010ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17450ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16915ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
1517ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 11515ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΝΑΥΠΛΙΟ
1453ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)Μηχανολογίας 11475ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΖΑΚΥΝΘΟΣ
1453ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 11475ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΖΑΚΥΝΘΟΣ
1453ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 11475ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΖΑΚΥΝΘΟΣ
1453ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 11475ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΖΑΚΥΝΘΟΣ
1453ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 11475ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΖΑΚΥΝΘΟΣ
1434ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 12760ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
1434ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 12760ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
1434ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 12760ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
1434ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Μηχανολογίας 12760ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 11385ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 11385ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 11385ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Μηχανολογίας 11385ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
1064ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 7155ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΜΦΙΣΣΑ
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑΠληροφορικής16400ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑΗλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16400ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘΠληροφορικής18295ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘΗλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 18295ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1630ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)Πληροφορικής14820ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
1630ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 14820ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
1554ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Πληροφορικής13940ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
1554ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 13940ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Πληροφορικής13580ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 13580ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Πληροφορικής16815ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16815ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Πληροφορικής16140ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 16140ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 17120ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Πληροφορικής17120ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
1250ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)Πληροφορικής13050ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑ
1250ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 13050ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑ
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)Πληροφορικής14025ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 14025ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Πληροφορικής13185ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 13185ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)Πληροφορικής13350ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 13350ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
373ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 7915ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 5875ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 10690ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 8475ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 12575ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 17120ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
394ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 11445ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 15100ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 16450ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 12125ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
1524ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 9570ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΤΡΑ
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 14085ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
1621ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8815ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Κοινά Τμήματα15555ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
1435ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 11255ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΟΠΑΔιοίκησης και Οικονομίας 9340ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
218ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 6625ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
1547ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 5815ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 10790ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
676ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 15950ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1436ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 14130ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
1436ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Μηχανολογίας 14130ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
882ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝΚοινά Τμήματα18255Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤΛΣΕΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤΑΘΗΝΑ
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)Κοινά Τμήματα10650ΑΕΝΑΕΝΑΕΝΠΟΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ)Κοινά Τμήματα12115ΑΕΝΑΕΝΑΕΝΠΟΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΚοινά Τμήματα18520ΠυροσβεστικήΠΥΡΠυροσβεστικήΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
1008ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Πληροφορικής12390ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
1008ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12390ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 12275ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12275ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
1455ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 8915ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
375ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 15985ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
289ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19290ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
291ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19285ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
293ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19225ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
253ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 13900ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
253ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Μηχανολογίας 13900ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
261ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12045ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
261ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Μηχανολογίας 12045ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
255ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 13990ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
255ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Μηχανολογίας 13990ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
259ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12440ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
259ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Μηχανολογίας 12440ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
1628ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12710ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
1628ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)Μηχανολογίας 12710ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
1437ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12215ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
1437ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)Μηχανολογίας 12215ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
257ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12345ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
257ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Μηχανολογίας 12345ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
683ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18955ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1273ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18700ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝΑΙΓΙΟ
1616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας19025ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΑΘΗΝΑ
1438ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18740ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
1520ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας18565ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 14360ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
214ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 14635ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
214ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 14635ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
214ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 14635ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
214ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)Μηχανολογίας 14635ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
155ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 13595ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
1456ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 11745ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
1456ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)Πληροφορικής11745ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
1456ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 11745ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
1439ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)Πληροφορικής14400ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
1439ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 14400ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Πληροφορικής15535ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 15535ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΑΘΗΝΑ
1519ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)Πληροφορικής12460ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
1519ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12460ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
1011ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Κοινά Τμήματα15765ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
1391ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 10425ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
1391ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 10425ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ

echo "

$sql";