Υπολογισμός Μορίων απο τις Γραπτές Βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από τον Καλοδήμο Δημήτρη, Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Οι βαθμοί να γράφονται με την μορφή: 17.5 και ΟΧΙ 17,7 (οχι κόμμα)
http://sep4u.gr