Υπολογισμός Μορίων & ΕΒΕ απο τις Γραπτές Βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από τον Καλοδήμο Δημήτρη

Κάνε μια δωρεά στο sep4u.gr

http://sep4u.gr