Υπολογισμός Μορίων ΓΕΛ Νέο Σύστημα 2020 (sep4u.gr)
ΜΑΘΗΜΑ 1
ΜΑΘΗΜΑ 2
ΜΑΘΗΜΑ 3
ΜΑΘΗΜΑ 4
Οι δεκαδικοί αριθμοί με τελεία π.χ. 10.6
Μόρια: