ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ :
     
   

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ:      

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ :    

(ΠΟΛ+ ΤΡΙΤ) Αρ. Παιδιών κάτω από 25 ετών (εκτός του υποψηφίου)
             

ΟΡΦΑΝΟΣ:    

ΑΝΑΠΗΡΙΑ >67% :    


Σύνολο Μορίων = 0