ΕΠΑΛ: Σχολές ανά Πεδίο 2021

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝ ΣΤΡ ΑΣΤ ΠΥΡ ΑΕΝ ΑΣΠ
Κοινά Τμήματα 17 2 0 0 0 1
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 47 0 0 0 0 0
Διοίκησης και Οικονομίας 96 0 0 0 0 0
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 42 0 0 1 0 0
Εφαρμοσμένων Τεχνών 25 0 0 0 0 0
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 55 0 0 2 0 0
Μηχανολογίας 41 0 0 1 0 0
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 31 0 0 1 0 0
Πληροφορικής 50 0 0 0 0 0
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας 69 0 0 0 0 0

Generated by Καλοδήμος Δημ.
http://sep4u.gr