Ιατρικής

Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα AEI ΕΠ ΕΤΗ ΕΙΔ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
295 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 3 6 0 18826 576 165 εδώ Inf Math OS
297 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 3 6 0 18654 579 155 εδώ Inf Math
299 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 3 6 0 18421 596 160 εδώ Inf Math OS
301 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 6 0 18341 716 130 εδώ Inf Math OS
300 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 6 0 18300 700 90 εδώ Inf Math OS
304 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 3 6 0 18231 706 110 εδώ Inf Math OS
302 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 3 6 0 18159 759 135 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: # # # # # # 945 # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 667 / (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr)

ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

Σκοπός
Αποστολή των Τμημάτων είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 12 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται με τις θεωρητικές παραδόσεις των μαθημάτων, τις φροντιστηριακές ασκήσεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις κλινικές ασκήσεις. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στις φροντιστηριακές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις ενώ δεν απαιτείται διπλωματική εργασία. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής υποχρεούνται να υπηρετήσουν σε αγροτικό ιατρείο, ως γενικοί γιατροί για ένα χρόνο. Στην συνέχεια θα πρέπει να εργασθούν σε κάποιο νοσοκομείο, όπου και ειδικεύονται στην ειδικότητα που επιθυμούν. Ο χρόνος ειδίκευσης ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο που έχει επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Ο χρόνος εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας κυμαίνεται από 3 έως 7 χρόνια. Όσοι προορίζονται για τις ειδικότητες: Αναισθησιολογίας, Πνευμονοφυματολογίας, Παθολογικής Ανατομίας, Κυτταρολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής μπορούν να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας τους. Για την άσκηση του επαγγέλματος του γιατρού είναι απαραίτητη η Άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Οι γιατροί, στη συνέχεια μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως νοσοκομειακοί που με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση εργάζονται σε νοσοκομείο ή σε κέντρα υγείας, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στο ιατρείο τους, στο σπίτι των ασθενών, και στις ιδιωτικές κλινικές, ως έμμισθοι γιατροί οι οποίοι παράλληλα με το Ιατρείο τους κατέχου και μία έμμισθη θέση, που μπορεί να είναι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου, σε πανεπιστήμια, σε δήμους, σε κοινωφελή ιδρύματα, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., κ.ά.), ως γιατροί σε διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (UNICEF, Γιατροί χωρίς σύνορα κ.ά).
Ειδικότητες

Υπάρχουν 37 επίσημα αναγνωρισμένες ειδικότητες, που χωρίζονται σε τρεις τομείς: Α) Παθολογίας, Β) Χειρουργικής, Γ) Κλινικοεργαστηριακής και εργαστηριακής ιατρικής.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αγγειοχειρουργική Αιματολογία Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική Όγκολογία Αλλεργιολογία Αναισθησιολογία Γαστρεντερολογία Γενική Ιατρική Δερματολογία-Αφροδισιολογία Ενδοκρινολογία Ιατροδικαστική Ιατρική Εργασίας Καρδιολογία Κοινωνική Ιατρική Κυτταρολογία Μαιευτική-Γυναικολογία Μικροβιολογία (Ιατρική Βιοπαθολογία) Νευρολογία Νευροχειρουργική Νεφρολογία Ορθοπεδική Ουρολογία Οφθαλμολογία Παθολογία Παθολογοανατομία Παιδιατρική Παιδοψυχιατρική Πλαστική-Επανορθωτ. Χειρουργική Πνευμονολογία-Φυματιολογία Πυρηνική Ιατρική Ρευματολογία Φυσική Ιατρική-Αποκατάσταση Χειρουργική θώρακος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Ψυχιατρική Ωτορινολαρυγγολογία

Εξωτερικές Αξιολογήσεις

Ιατρική – Θεσσαλονίκης
+ • Δραματική βελτίωση της κατεύθυνσης προς την έρευνα και την αριστεία.
• Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου -που δεν είναι εντελώς πανεπιστημιακό- θεωρείται θετικό πρότυπο για ολόκληρο το σύστημα νοσοκομείων της Ελλάδας.
– • Ελλειψη αυτοτελούς πανεπιστημιακού νοσοκομείου και διασπορά σε 7- 8 νοσοκομεία.
• Η ποιότητα και η ποσότητα των δημοσιεύσεων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
• Πεπαλαιωμένες και σε ορισμένες περιπτώσεις ακατάλληλες υποδομές για κλινική έρευνα αιχμής
• Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσανατολισμένο στη θεωρία και όχι τόσο στην προοδευτική απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων.

Ιατρική – Κρήτης
+ • Αλλαξε το τοπίο της κλινικής φροντίδας στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές μετατρέποντας υπανάπτυκτες υπηρεσίες σε εθνικά ή διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα.
• Ανταγωνιστική θέση διεθνώς και προσέλκυση ακαδημαϊκών με δυνατή παρουσία στην έρευνα.
• Εντυπωσιακή παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ποιότητα και ποσότητα.
– • Διδασκαλία και πρακτική εκπαίδευση είναι οι κύριες αδυναμίες, παρά τη λελογισμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και την καλή ποιότητα της σχολής.
• Σημαντική αύξηση των φοιτητών που δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των διδασκόντων.

Ιατρική – Ιωαννίνων
+ • Ικανοποιητικό πρόγραμμα σπουδών και εφαρμογή του.
• Πρόοδος στον τομέα της αξιολόγησης
• Αριστες ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
• Η διδασκαλία συνδέεται με την έρευνα.
– • Δεν είναι εμφανές πως οι φοιτητές λαμβάνουν σπουδές του στάτους που απαιτεί η αγορά.
• Δυσαναλογία διδασκόντων προς φοιτητές με αύξηση των φοιτητών.
• Φτωχές επιδόσεις στη διεκδίκηση κονδυλίων από ανταγωνιστικά διεθνή προγράμματα.
• Ελλειψη στρατηγικής για την έρευνα, συστηματικής αξιολόγησης και μοντέρνων διοικητικών συστημάτων.

Άλλες πληροφορίες

Οι περισσότεροι Γιατροί στην Ελλάδα προέρχονται άμεσα ή έμμεσα (μετεγγραφές) από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
Η Ελλάδα έχει τους περισσότερους Γιατρούς ανά κάτοικο στις χώρες του ΟΟΣΑ.
 Ιατροί ανά 1000 κατοίκους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2009:

Last modified: 18 January 2017 23:01:15.