ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Last updated on June 23rd, 2019 at 01:13 pm

1283 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’)

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com