ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών 2022-23

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2022-2023

Turism upatras programma_x2022_2023

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 1283
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2022) : 9.93
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://tourism.upatras.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 40
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412129/2022
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[3] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[5] [ΒΥ] Βασικά Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο
[5] [ΒΥ] Διοίκηση Αερομεταφορών
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Αερομεταφορών
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
[6] [ΒΥ] Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
[7] [ΒΥ] Διοίκηση Κρίσεων στον Τουριστικό Κλάδο
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας
[7] [ΒΥ] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων
[3] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους - Προαιρετικό για την υποστήριξη των φοιτητών χωρίς Π.Μ.
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Δίκαιο
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Τουρισμό & Τουριστική Γεωγραφία
[7] [ΒΥ] Εσωτερικός Έλεγχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική
[6] [ΒΥ] Μέθοδοι Πρόβλεψης στον Τουρισμό
[7] [ΒΥ] Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική
[1] [ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
[4] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα για Τουριστικές Επιχειρήσεις
[6] [ΒΥ] Προχωρημένα Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο
[5] [ΒΥ] Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
[2] [ΒΥ] Στατιστική Επιχειρήσεων
[4] [ΒΥ] Στρατηγικές και Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης
[8] [ΒΥ] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
[5] [ΒΥ] Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό
[4] [ΒΥ] Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό
[6] [ΒΥ] Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
[8] [ΒΥ] Τουρισμός και Περιβάλλον - Βιώσιμος Τουρισμός
[4] [ΒΥ] Τουριστική Νομοθεσία
[3] [ΒΥ] Τουριστική Οικονομική
[2] [ΒΥ] Τουριστικό Μάρκετινγκ
[4] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού
[2] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Λογιστική
[8] [ΒΥ] Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Προβολή Τουριστικών Επιχειρήσεων
[6] [ΒΕ] e-επιχειρείν στον Τουρισμό
[7] [ΒΕ] Αγγλικά για Επιχειρήσεις
[8] [ΒΕ] Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
[5] [ΒΕ] Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
[5] [ΒΕ] Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
[5] [ΒΕ] Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και Τροφοδοσίας
[6] [ΒΕ] Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
[6] [ΒΕ] Ελληνική Οικονομία
[7] [ΒΕ] Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογία στον Τουριστικό Τομέα
[8] [ΒΕ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[8] [ΒΕ] Λήψη Αποφάσεων και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
[8] [ΒΕ] Νέες Τεχνολογίες σε Ευφυή Συστήματα Τουρισμού
[7] [ΒΕ] Οικονομική των Επιχειρήσεων
[6] [ΒΕ] Πολιτισμική Κληρονομιά και Τουρισμός
[8] [ΒΕ] Πρακτική
[8] [ΒΕ] Πτυχιακή εργασία
[5] [ΒΕ] Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
[7] [ΒΕ] Τουρισμός και Χωροταξικός Σχεδιασμός
[6] [ΒΕ] Τουριστική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικός Τουρισμός
---------------------------------

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com