ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών 2022-23

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2022-2023

Turism upatras programma_x2022_2023

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 1283
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 8.75
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://tourism.upatras.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 40
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412129/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[3] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[5] [ΒΥ] Βασικά Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο
[5] [ΒΥ] Διοίκηση Αερομεταφορών
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Αερομεταφορών
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
[6] [ΒΥ] Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
[7] [ΒΥ] Διοίκηση Κρίσεων στον Τουριστικό Κλάδο
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας
[7] [ΒΥ] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων
[3] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους - Προαιρετικό για την υποστήριξη των φοιτητών χωρίς Π.Μ.
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Δίκαιο
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Τουρισμό & Τουριστική Γεωγραφία
[7] [ΒΥ] Εσωτερικός Έλεγχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική
[6] [ΒΥ] Μέθοδοι Πρόβλεψης στον Τουρισμό
[7] [ΒΥ] Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική
[1] [ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
[4] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα για Τουριστικές Επιχειρήσεις
[6] [ΒΥ] Προχωρημένα Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο
[5] [ΒΥ] Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
[2] [ΒΥ] Στατιστική Επιχειρήσεων
[4] [ΒΥ] Στρατηγικές και Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης
[8] [ΒΥ] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
[5] [ΒΥ] Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό
[6] [ΒΥ] Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
[8] [ΒΥ] Τουρισμός και Περιβάλλον - Βιώσιμος Τουρισμός
[4] [ΒΥ] Τουριστική Νομοθεσία
[3] [ΒΥ] Τουριστική Οικονομική
[2] [ΒΥ] Τουριστικό Μάρκετινγκ
[4] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού
[2] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Λογιστική
[8] [ΒΥ] Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Προβολή Τουριστικών Επιχειρήσεων
[6] [ΒΕ] e-επιχειρείν στον Τουρισμό
[7] [ΒΕ] Αγγλικά για Επιχειρήσεις
[8] [ΒΕ] Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
[5] [ΒΕ] Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
[5] [ΒΕ] Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
[5] [ΒΕ] Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και Τροφοδοσίας
[6] [ΒΕ] Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
[6] [ΒΕ] Ελληνική Οικονομία
[7] [ΒΕ] Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογία στον Τουριστικό Τομέα
[8] [ΒΕ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[8] [ΒΕ] Λήψη Αποφάσεων και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
[8] [ΒΕ] Νέες Τεχνολογίες σε Ευφυή Συστήματα Τουρισμού
[7] [ΒΕ] Οικονομική των Επιχειρήσεων
[6] [ΒΕ] Πολιτισμική Κληρονομιά και Τουρισμός
[8] [ΒΕ] Πρακτική
[8] [ΒΕ] Πτυχιακή εργασία
[5] [ΒΕ] Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
[7] [ΒΕ] Τουρισμός και Χωροταξικός Σχεδιασμός
[6] [ΒΕ] Τουριστική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικός Τουρισμός
---------------------------------

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αντίστοιχα Τμήματα:
1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
375 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 4 13.24 15290 750 90 0 4 10 εδώ Inf Math OS
612 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 4 8.83 10890 30 110 0 4 20 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 200 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4400 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------