ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Προπτυχιακό-Πρόγραμμα-Σπουδών-2023-2024_v06022024

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 1283
Ίδρυμα: ΠΑΠΑΤ
1o Έτος Λειτουργίας : 2019
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.75
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://tourism.upatras.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 40
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[3] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[5] [ΒΥ] Βασικά Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο
[5] [ΒΥ] Διοίκηση Αερομεταφορών
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Αερομεταφορών
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
[6] [ΒΥ] Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
[7] [ΒΥ] Διοίκηση Κρίσεων στον Τουριστικό Κλάδο
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας
[7] [ΒΥ] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων
[3] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους - Προαιρετικό για την υποστήριξη των φοιτητών χωρίς Π.Μ.
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Δίκαιο
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Τουρισμό & Τουριστική Γεωγραφία
[7] [ΒΥ] Εσωτερικός Έλεγχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική
[6] [ΒΥ] Μέθοδοι Πρόβλεψης στον Τουρισμό
[7] [ΒΥ] Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική
[1] [ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
[4] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα για Τουριστικές Επιχειρήσεις
[6] [ΒΥ] Προχωρημένα Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο
[5] [ΒΥ] Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
[2] [ΒΥ] Στατιστική Επιχειρήσεων
[4] [ΒΥ] Στρατηγικές και Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης
[8] [ΒΥ] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
[5] [ΒΥ] Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό
[6] [ΒΥ] Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
[8] [ΒΥ] Τουρισμός και Περιβάλλον - Βιώσιμος Τουρισμός
[4] [ΒΥ] Τουριστική Νομοθεσία
[3] [ΒΥ] Τουριστική Οικονομική
[2] [ΒΥ] Τουριστικό Μάρκετινγκ
[4] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού
[2] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Λογιστική
[8] [ΒΥ] Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Προβολή Τουριστικών Επιχειρήσεων
[6] [ΒΕ] e-επιχειρείν στον Τουρισμό
[7] [ΒΕ] Αγγλικά για Επιχειρήσεις
[8] [ΒΕ] Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
[5] [ΒΕ] Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
[5] [ΒΕ] Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
[5] [ΒΕ] Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και Τροφοδοσίας
[6] [ΒΕ] Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
[6] [ΒΕ] Ελληνική Οικονομία
[7] [ΒΕ] Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογία στον Τουριστικό Τομέα
[8] [ΒΕ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[8] [ΒΕ] Λήψη Αποφάσεων και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
[8] [ΒΕ] Νέες Τεχνολογίες σε Ευφυή Συστήματα Τουρισμού
[7] [ΒΕ] Οικονομική των Επιχειρήσεων
[6] [ΒΕ] Πολιτισμική Κληρονομιά και Τουρισμός
[8] [ΒΕ] Πρακτική
[8] [ΒΕ] Πτυχιακή εργασία
[5] [ΒΕ] Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
[7] [ΒΕ] Τουρισμός και Χωροταξικός Σχεδιασμός
[6] [ΒΕ] Τουριστική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικός Τουρισμός
---------------------------------

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Νέα Τμήματα)
1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
3.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
5. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού. Το τμήμα ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. (ΜΗ ΑΝΤΙΣΟΙΧΟ)

Τα  τμήματα τουρισμού του Μηχανογραφικού

1&2. Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης: Λειτουργούν στη Ρόδο (ΑΣΤΕΡ) και στην Κρήτη. Στόχος είναι η παροχή άρτιας εκπαίδευσης στην ειδικότητα της διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η προετοιμασία ανώτερων στελεχών για την τουριστική βιομηχανία. Εκτός από τον τουριστικό τομέα, οι απόφοιτοι δραστηριοποιούνται και στο τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης.

3. Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού. Το τμήμα ανήκει στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με έδρα το Ηράκλειο και οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν: α) Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό, β) Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις γ) Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων και γενικότερα στους κλάδους της εστίασης και της ψυχαγωγίας

4. Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού. Το τμήμα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο και οι απόφοιτοι του είναι στελέχη με εξειδίκευση στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς σε θέματα οικονομίας και διοίκησης τουρισμού καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων.

5. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού. Το τμήμα ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις (α) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και (β) Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ) του πρώην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

6. Διοίκησης Τουρισμού στο ΠΔΑ (Αιγάλεω)

7. Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Κουκούλη)

8. Τουρισμού. Το τμήμα ανήκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως Στελέχη τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων αλλά και στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, της έρευνας και των πωλήσεων. Επίσης, ως Στελέχη κέντρων πληροφόρησης τουριστών, κέντρων μεθερμήνευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσείων, πινακοθηκών, εγκαταστάσεων πολιτισμού και αναψυχής, στους τομείς της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, και της προώθησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών κ.ο.κ. Τέλος, και ως Στελέχη σε φορείς τεχνολογίας, δημιουργώντας ενισχυμένα τεχνολογικά τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εντάσσονται στον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας.

9. Τουριστικών Σπουδών. Το τμήμα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχει ως αποστολή να καλύπτει κυρίως την ανάγκη στελεχών για τη διαμόρφωση στρατηγικών τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση θεμάτων διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης.

Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
375 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 4 13.24 15290 750 90 0 4 10 εδώ Inf Math OS
670 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 4 11.04 13380 530 332 0 4 20 εδώ Inf Math OS
1283 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 4 9.93 11905 -80 200 0 4 20 εδώ Inf Math OS
1605 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 4 11.50 11380 -230 320 0 4 0 εδώ Inf Math OS
612 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΑΙΓ 4 8.83 10890 30 110 0 4 20 εδώ Inf Math OS
1455 -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΠΑ 4 8.83 9660 50 130 0 4 10 εδώ Inf Math OS
1655 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 4 9.41 8840 -248 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1382 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 6450 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------