Υπολογισμός Μορίων απο τις Γραπτές Βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από τον Καλοδήμο Δημήτρη, Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr

Τα μόρια σας: