Με πόσους τρόπους μπορείτε να διεκδικήσετε μετεγγραφή.

Μετεγγραφή μπορείτε να διεκδικήσετε με τρεις τρόπους:
1]Μέσα από την διαδικασία των κανονικών μετεγγραφών (https://transfer.it.minedu.gov.gr ).
Το 2016 οι αιτήσεις έγιναν από 12-19 Οκτωβρίου 2016 και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν 26 Οκτωβρίου 2016
Η Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 158978/Ζ1 /30-9-2016) που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα μόρια λόγω οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων  εδώ
2]Με αίτηση θεραπείας αν έχετε τουλάχιστον 5 μόρια.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:
“Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η επιτροπή ενστάσεων μπορεί, μετά την κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφή και εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση θεραπείας, να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής.
Το 2016 τα αποτελέσματα των ενστάσεων  ανακοινώθηκαν 2 Δεκεμβρίου 2016 .
Συνολικά υποβλήθηκαν 3.598 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 2.089, δηλ. ποσοστό 58%.

3]Μέσα από την διαδικασία τον κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.
Το 2016 η αρχική καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων ήταν η 31 Οκτωβρίου 2016 όμως λόγω μεγάλης προσέλευσης στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου παρατάθηκε έως και την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
Το 2016 τα αποτελέσματα των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών για τους αιτούντες έως τις 14 Οκτωβρίου 2016 ανακοινώθηκαν 21 Δεκεμβρίου 2016
Το 2016 τα αποτελέσματα των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών για τους αιτούντες έως τις 25 Οκτωβρίου 2016 ανακοινώθηκαν 26 Ιανουαρίου 2017

Το έντυπο της αίτησης εδώ

Μετεγγραφή μπορείτε να πάρετε μόνο σε αντίστοιχα τμήματα
Τα Αντίστοιχα ΑΕΙ & TEI εδώ
Οι βάσεις μετεγγραφών 2015 και 2016 : https://sep4u.gr/metegrafes/

Οι Μετεγγραφές το 2016  έγιναν με βάση την Υ.Α. 158978/Ζ1 /30-9-2016  που μεταξύ άλλων καθορίζει  τους  δικαιούχους και τα μόρια από Οικονομικά  &  Κοινωνικά Κριτήρια :

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί:
-είτε μέσω της επιτυχίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις Μαΐου–Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους , Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α ́ και Ομάδας Β ́,
-είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση),
-είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,

Μόρια από οικονομικά κριτήρια:

Ατομικό ή κατά κεφαλήν εισόδημα μέχρι 3.000 € ετησίως   Μόρια:5
Ατομικό ή κατά κεφαλήν από 3.001 € μέχρι 6.000€ ετησίως Μόρια:4
Ατομικό ή κατά κεφαλήν από 6.001 € μέχρι 9.000€ ετησίως Μόρια:3

Μόρια από Κοινωνικά Κριτήρια (αθροίζονται οι περιπτώσεις)

Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς Μόρια:3
Μέλος πολύτεκνης οικογένειας         Μόρια:2
Μέλος τρίτεκνης οικογένειας             Μόρια:1
Με αδελφό/ή που σπουδάζει σε άλλη πόλη               Μόρια:1
Πολύδυμα παιδιά που συμμετέχουν στις εξετάσεις Μόρια:1
Να έχει συγγενή πρώτου βαθμού με αναπηρία 67%   Μόρια:1
Ορφανός/ή από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας Μόρια:1
Τα μόρια επίδοσης λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια κριτηρίων.

Προσοχή : Σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017 “Δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων ή Σχολών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, εφόσον πρόκειται για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.»

Leave a Comment

1 × 2 =