ΓΕΛ 2021-2022

Last updated on August 22nd, 2021 at 08:50 pm

Πρόγραμμα Υπολογισμού Μέσου Όρου βαθμών τετραμήνου Λυκείου
ypologismos_bath_gel-2021

Πληκτρολογήστε τους βαθμούς στα  μαθήματα.  Στην Α Λυκείου τα μαθήματα είναι 15, στην Β Λυκείου τα μαθήματα είναι 17 & στην Γ Λυκείου τα μαθήματα είναι 8. Από τα  μαθήματα που είναι χρωματισμένα προκύπτουν αυτόματα οι  ΜΟ που μπορείτε να δείτε στο τέλος

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου
gel-21-22-orologia-programmata

Νόμος 4777/17 Φεβρουαρίου 2021
ΜΕΡΟΣ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 1
Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου -Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ. 1
και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013
Άρθρο 2
Ελάχιστη βάση εισαγωγής – Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013
Άρθρο 3
Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων – Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013
Άρθρο 4
Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο -Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013
Άρθρο 5 μέχρι άρθρο 10 Ελάχιστη βάση εισαγωγής
Άρθρο 11
Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις -Αντικατάσταση της παρ. 1 και των περ. α΄και β΄ της παρ. 3 και προσθήκη παρ. 5 έως 7
στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013. Σε αυτό το άρθρο είναι και ο καθορισμός Συντελεστών Βαρύτητας από τα Πανεπιστήμια.
“6. Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή
στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα
των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του
8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συντελεστές Βαρύτητας :
Για τα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ  708X4=2832 συντελεστές ΧΩΡΙΣ τα ειδικά Μαθήματα
Στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ  496X4=1984 συντελεστές ΧΩΡΙΣ τα ειδικά Μαθήματα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται με το νόμο 4692/2020 άρθρο 7

 

 

  • Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2021_3137b.pdf (352 kB)

Υπολογισμός Μορίων

 

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α, Β και Γ Λυκείου το σχολικό έτος 2020-21

το ΦΕΚ

Α΄ Λυκείου:
1.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2.Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
3.Άλγεβρα
4.Γεωμετρία
5.Ιστορία
6.Φυσική
7.Χημεία
8.Αγγλικά

Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Λυκείου:
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
2. Ιστορία
3. Βιολογία
4. Άλγεβρα
5. Αγγλικά
5. Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού

Γ΄ ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού Λυκείου:
-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
-Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) ή Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com