ΓΕΛ 2021-2022

A Λυκείου:
1.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2.Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
3.Άλγεβρα
4.Γεωμετρία
5.Ιστορία
6.Φυσική
7.Χημεία
8.Αγγλικά

B Λυκείου

Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Λυκείου:
Στη Στη Β Λυκείου υπάρχουν μαθήματα Γενικής Παιδείας & Προσανατολισμού.
Οι Ομάδες Προσανατολισμού:
1] Ανθρωπιστικών Επιστημών
2]Θετικών Επιστημών
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας (30ώρες )και Προσανατολισμού (5 ώρες).
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
2. Ιστορία
3. Βιολογία
4. Άλγεβρα
5. Αγγλικά
5. Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού 

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α, Β και Γ Λυκείου το σχολικό έτος 2020-21  το ΦΕΚ

Γ Λυκείου

Μαθήματα 
Γ΄ ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού Λυκείου:
-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
-Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) ή Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α, Β και Γ Λυκείου το σχολικό έτος 2020-21  το ΦΕΚ

Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων
1. Τα μαθήματα της Α’ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής
Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),
Αγγλικά
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.
2. Τα μαθήματα της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
Γενικής Παιδείας:
Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα) Αγγλικά και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.
3. Τα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά
(μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου
gel-21-22-orologia-programmata

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Στην Γ Λυκείου έχουμε:
@Τρείς Ομάδες Προσανατολισμού
@4 Επιστημονικά Πεδία
@Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
@Συντελεστές βαρύτητας που καθορίζονται από τα τμήματα.
Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές 2022 και τα εξεταζόμενα μαθήματα σε ΜΙΑ σελίδα:
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΕΛ-2022-sep4

Νόμος 4777/17 Φεβρουαρίου 2021

Συντελεστές Βαρύτητας, ΕΒΕ & Βάσεις :
Για τα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ  708X4=2832 συντελεστές ΧΩΡΙΣ τα ειδικά Μαθήματα
Στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ  496X4=1984 συντελεστές ΧΩΡΙΣ τα ειδικά Μαθήματα
Οι Συντελεστές Βαρύτητας, ΕΒΕ & Βάσεις ανά Επιστημονικό Πεδίο
mix-2022-vas21-4ep

mix-2022-vas21-2ep

mix-2022-vas21-3ep

mix-2022-vas21-1ep

pe22-svxv        [τα τμήματα που έχουν και στα τέσσερα μαθήματα τους ίδιους Συντελεστές Βαρύτητας]

Το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται με το νόμο 4692/2020 άρθρο 7

  • Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2021_3137b.pdf (352 kB)

Υπολογισμός Μορίων & ΕΒΕ
https://sep4u.gr/gel-moria/

 

Τελευταία τροποποίηση 22 Ιουλίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 4 Αυγούστου, 2021 8:44