Το ΦΕΚ για την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων το έτος 2016 στα ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ6/153685/Δ4/2015
Καθορισμός διδακτέας−εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016.
H Υ.Α. εδώ

Αριθμ. Φ6/153686 /Δ4/2015
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014−2015
και προηγούμενων ετών.
H Υ.Α. εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 7 =

Print This Post Print This Post