ΕΠΑΛ 2023-2024

Σχολικό Έτος 2023-2024

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ., των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Το ΦΕΚ 20230205110

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-2024, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
Το ΦΕΚ 20230205113

 

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
 για το σχολικό έτος 2023-2024 Το ΦΕΚ 20230204040
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες ανά τάξη:
Α ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 22ω, Μαθήματα Προσανατολισμού 6ω και Μαθήματα Επιλογής 6ω.
Σύνολο 35ω.
Β ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 12ω,  Μαθήματα Τομέα 23ω . Σύνολο 35ω.
Γ ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 12ω,  Μαθήματα Ειδικότητας 23ω . Σύνολο 35ω.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΕΠΑΛ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΕΠΑΛ 2022-2023

Α’ ΕΠΑ.Λ.:

Α ΕΠΑΛ: Γενικής Παιδείας : 22ω, Μαθήματα Προσανατολισμού 6ω και Μαθήματα Επιλογής 6ω. Σ ύνολο 35ω

Γενικής Παιδείας 22ω

1 Νέα Ελληνικά 4ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Μαθηματικά
Άλγεβρα 3ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Γεωμετρία 1ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Φυσικές Επιστήμες
Φυσική 2ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Χημεία 1ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Βιολογία 1ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)  2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Ιστορία 1ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Θρησκευτικά 1ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
8 Φυσική Αγωγή 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
9 Πληροφορική  2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (7 ώρες)
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ώρες)
Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων
ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ

1 Αγωγή Υγείας 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Αρχές Μηχανολογίας 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Αρχές Οικονομίας 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
7 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
8 Ναυτιλιακές Γνώσεις 2ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

 

ΤΟΜΕΙΣ Β’ ΕΠΑ.Λ.:

Βάσει του Νόμου 4386/2016 και της σχετικής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016), από το σχολικό έτος 2016-2017 οι Τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι οι ακόλουθοι:

ΙΕΠ-ΤΟΜΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (12 ώρες) ΩΡΕΣ /ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1 Νέα Ελληνικά 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Μαθηματικά (1) 
Άλγεβρα 2Ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Γεωμετρία 1Ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Φυσικές Επιστήμες (2)
Φυσική 1Ω ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Χημεία 1Ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Θρησκευτικά 1Ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1Ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1Ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
7 Φυσική Αγωγή 1Ω ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
(1). Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
(2). Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία
Ειδικότητες Γ’ ΕΠΑΛ:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν 36 Ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016.

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:
(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Γραφικών Τεχνών
(β) Αργυροχρυσοχοΐας
(Υ) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
(στ) Επιπλοποιίας -Ξυλογλυπτικής

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
(γ) Τεχνικός Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
(δ) Τεχνικός Οχημάτων (ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντιστοιχεί προς
τις ειδικότητες:
(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Τομέας Πληροφορικής αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Βοηθός Νοσηλευτή
(β) Βοηθός Ιατρικών -Βιολογικών Εργαστηρίων
(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
(ζ) Βοηθός Φαρμακείου
(η) Αισθητικής Τέχνης
(θ) Κομμωτικής Τέχνης

Μαθητεία

Οι μαθητές και μαθήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, όσοι και όσες το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου και κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη συμμετοχή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», το οποίο διαρκεί εννέα (9) μήνες, οι μαθητευόμενοι/ες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία έχει καθοριστεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Μαθητεια για Mαθητες ΕΠΑΛ_sep4u

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ


Οι μαθητές  εγγράφονται σε τάξεις του ΕΠΑ.Λ. ως εξής:
Στην Α’ Τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:
 Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Τ.Ε.Σ.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ ,Β΄ και Γ’ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
Στην Β’ Τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:
 Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
 Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
 Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
 Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι  Απολυτηρίου Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ .
 Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
 Μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β΄ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα Παραρτήματα.
 Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
 Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄, Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ.
 Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής.
 2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης.
 3. Τίτλο Σπουδών:
  α) Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή ισότιμο τίτλο
  ή
  β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν
  ή
  γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.
  Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται:
  α) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/κη.
  β) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
  γ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.)- ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.
  δ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της.
  ε) Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
  στ) Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
  Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 42/2017 (Α’ 68).
 5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Οι ανήλικοι/ες εργαζόμενοι/ες μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα φοίτησης:
α) Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και
β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από τα οποία προκύπτει η σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω μερών.

Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται νόμιμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) εφόσον:
α) προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και
β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

 

Πανελλαδικές

Πανελλαδικές /Μηχανογραφικό

Βάσεις και πληροφορίες για κάθε Τμήμα 

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2023
pe23_mixanografiko_epal

Κοινές Σχολές σε όλους Τομείς  με Βάσεις 2022:
pe22_mixanografiko_epal_koinos

pe22_mixanografiko_epal_oik

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 2022-23- FEK-2022-Tefxos B-03876

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2023-2024.
το ΦΕΚ :fek_20240202141

Τμήματα ανά Τομέα. Εξήγηση πίνακα : Οι υποψήφιοι  από το Τομέα Μηχανολογίας  μπορούν να διεκδικήσουν 42+28=70 Τμήματα.  

 

 

Με το ΦΕΚ 2827Β/ .5 Ιουλίου 2019 ρυθμίζεται το ποσοστό των θέσεων σε Τμήματα και Σχολές συναφείς ή αντίστοιχες με τους τομείς των ΕΠΑΛ και διαμορφώνεται ως εξής:

– Σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.
– Σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
– Σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β’ 1904 και Β’ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε.

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς

 

Τελαυταία τροποποίηση 17 Μαΐου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 5 Σεπτεμβρίου, 2023