(ΕΠΑΛ) Καθορισμός εξεταζομένων μαθημάτων για την Γ ΕΠΑΛ

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης
των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)

Το ΦΕΚ : 20230206069

Τελαυταία τροποποίηση 20 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 19 Οκτωβρίου, 2023