Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μετεγγραφές

Η ιστοσελίδα:
https://transfer.it.minedu.gov.gr/

Χρήσιμα Έγγραφα

Εγχειρίδιο χρήσης

Νόμος 4332/ΦΕΚ76Α-9/07/2015

Υπουργική απόφαση 143456/Ζ1

Υπουργική απόφαση 171088/Ζ1

Εγκύκλιος

Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’358) Κ.Υ.Α.

Αντιστοιχίες ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα

Αντιστοιχίες ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα

Nέα Αντιστοιχία ΑΕΙ

Nέα Αντιστοιχία ΤΕΙ

meteggrafes_2015

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *