Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ (246)

246 «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Στα 5 χρόνια κάνουν 62-63 μαθήματα.

Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για όλους από το 5ο εξάμηνο χωρίζονται σε κατευθύνσεις:
Μαθηματικών και Φυσικών.
Η σχολή είναι 5 χρόνια και τα μαθήματα τους χαρακτηρίζονται δύσκολα.

Οι διπλωματούχοι της Σχολής, εφοδιάζονται με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να μπορούν :

1) να ασχολούνται με τη διδασκαλία και την ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Μηχανικής και των εφαρμογών τους.

2) να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών και να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ασχολούμενοι με την ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών εργαλείων, αξιοποίηση στοχαστικών μοντέλων για τη μελέτη προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής.

3) να συμβάλλουν στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των Μαθηματικών και της Φυσικής, τόσο από τη σκοπιά της μεθοδολογίας όσο και από τη σκοπιά του εξοπλισμού σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας,

4) να συμβάλλουν στη μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ευρέος φάσματος υλικών.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων προσδιορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ199/2007(Φ.Ε.Κ.226/14-9-2007).

Η δυνατότητα συμμετοχής των διπλωματούχων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πρόσληψη διδασκόντων Β’θμιας εκπαίδευσης, κατοχυρώνεται με το Ν.3687 («Θέματα του προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Α’ Θέματα Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 159/1-8-2008, τ. Α’). Η δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση των ακτινοφυσικών στο χώρο των Νοσοκομείων διευθετήθηκε με την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2στ. οικ. 2073/20.4.1983 υπ. Απόφ. («Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 532/23.3.2009»).

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

© 2016, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Print Friendly, PDF & Email

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Φυσικής

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
26[5]. «Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία του Φυσικού εδώ

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, στη Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, ως ερευνητές στα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ04.01 και διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπαίδευση.
Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολού θησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ
H προκήρηξη του ΑΣΕΠ 2008 εδώ

Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2007 συμμετείχαν 2951 άτομα για 285 θέσεις δηλ. 1θεση/10άτομα
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 συμμετείχαν 2395 άτομα για 155 θέσεις δηλ. 1θεση/15άτομα
Επειδή η πρόσληψη στην εκπαίδευση ειναι πολύ δύσκολη συνιστώ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε οποιον ακολουθήσει το Φυσικό να κάνει Μεταπτυχιακά. Το πτυχίο απο μόνο του ΔΕΝ αρκεί !!!

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Print Friendly, PDF & Email

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=130
1 εξ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
1 εξ -ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
1 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ( ΣΤΑΤΙΚΗ)
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
2 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
2 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
2 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
2 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ)
2 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι)
3 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
3 εξ -ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ
3 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ (ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)
3 εξ -ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
3 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
4 εξ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙV (ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
4 εξ -ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
4 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
4 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
4 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙV (ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι)
5 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Η/Υ
5 εξ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
5 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
5 εξ -ΑΡΧΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
5 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
5 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
5 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
5 εξ -ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ
5 εξ -ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ
5 εξ -ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
5 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
5 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
6 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
6 εξ -ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
6 εξ -ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
6 εξ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ κ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
6 εξ -ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
6 εξ -ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ
6 εξ -ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
6 εξ -ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
6 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
6 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
6 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ (ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
6 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
6 εξ -ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ
6 εξ -ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
6 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΪΖΕΡ
6 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
7 εξ -ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
7 εξ -ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
7 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
7 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
7 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7 εξ -ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
7 εξ -ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
7 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
7 εξ -ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
7 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
7 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
7 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ
7 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
7 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ (ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)
7 εξ -ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
7 εξ -ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
7 εξ -ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
7 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ι
7 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
7 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
8 εξ -ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
8 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
8 εξ -ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
8 εξ -ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
8 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
8 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
8 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ
8 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 19ΟΥ – 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
8 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΚΑΙ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
8 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
8 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
8 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι
8 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
8 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
8 εξ -ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ IV (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
8 εξ -ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
8 εξ -ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
8 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
8 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
9 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
9 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
9 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
9 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
9 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
9 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ
9 εξ -ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
9 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
9 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
9 εξ -ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
9 εξ -ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
9 εξ -ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
9 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ V (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
9 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
9 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
9 εξ -ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
9 εξ -ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
9 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
9 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
9 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
9 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Print Friendly, PDF & Email