Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) [350]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 350
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Site: https://www.econ.uth.gr/
1o Έτος Λειτουργίας : 1999
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 10.43
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 27 - ΜΑΘ: 27 - ΠΛΗ: 23 - ΟΙΚ: 23
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα για πτυχίο : 44
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 19140
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12247
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 253
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 250
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 200
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 206
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 17694
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13449
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 25
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη
# Οικονομική των Επιχειρήσεων
# Χρηματοοικονομική & Τραπεζική
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ)
[1] [ΒΥ] Γαλλικά Ι
[1] [ΒΥ] Γερμανικά Ι
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Δίκαιο
[1] [ΒΥ] Ιταλικά Ι
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι
[1] [ΒΥ] Οικονομική Ιστορία
[1] [ΒΥ] Πληροφορική Ι
[2] [ΒΥ] Αγγλικά ΙΙ
[2] [ΒΥ] Γαλλικά ΙΙ
[2] [ΒΥ] Γερμανικά ΙΙ
[2] [ΒΥ] Εμπορικό Δίκαιο
[2] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙ
[2] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙ
[2] [ΒΥ] Πληροφορική ΙΙ
[2] [ΒΥ] Στατιστική Ι
[3] [ΒΥ] Αγγλικά ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] Γερμανικά ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
[3] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Οικονομική
[3] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] Λογιστική
[3] [ΒΥ] Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
[3] [ΒΥ] Μάρκετινγκ
[3] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
[3] [ΒΥ] Στατιστική ΙΙ
[4] [ΒΥ] Αγγλικά IV
[4] [ΒΥ] Γαλλικά IV
[4] [ΒΥ] Γερμανικά IV
[4] [ΒΥ] Δειγματοληψία
[4] [ΒΥ] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
[4] [ΒΥ] Ιταλικά IV
[4] [ΒΥ] Οικον. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής
[4] [ΒΥ] Υπολογιστικές Μέθοδοι για Οικονομολόγους
[5] [ΒΥ] Δημόσια Οικονομική Ι
[5] [ΒΥ] Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
[5] [ΒΥ] Οικονομετρία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ένωσης
[5] [ΒΥ] Οικονομική Μεγέθυνση
[5] [ΒΥ] Οικονομική της Αγοράς Εργασίας
[5] [ΒΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά
[6] [ΒΥ] Αξιολόγηση Επενδύσεων
[6] [ΒΥ] Δημόσια Οικονομική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί
[6] [ΒΥ] Διεθνές Εμπόριο
[6] [ΒΥ] Οικονομική των Θεσμών
[6] [ΒΥ] Περιφερειακή Οικονομική
[6] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων
[7] [ΒΥ] Αστική Οικονομική και Αγορά Ακινήτων
[7] [ΒΥ] Βιομηχανική Οργάνωση
[7] [ΒΥ] Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
[7] [ΒΥ] Διεθνής Τραπεζική & Χρηματοοικονομική
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
[7] [ΒΥ] Ελληνική Οικονομία
[7] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Διοίκηση
[7] [ΒΥ] Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
[7] [ΒΥ] Θεωρίες Οικονομικής Εξέλιξης
[7] [ΒΥ] Μέθοδοι Έρευνας
[7] [ΒΥ] Οικονομική Δυναμική
[7] [ΒΥ] Οικονομική Μεθοδολογία
[7] [ΒΥ] Οικονομική της ανάπτυξης (Θεωρία και πολιτική)
[7] [ΒΥ] Οικονομική της Υγείας
[7] [ΒΥ] Οικονομική των Μεταφορών
[7] [ΒΥ] Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική
[8] [ΒΥ] Αγροτική Οικονομική
[8] [ΒΥ] Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
[8] [ΒΥ] Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
[8] [ΒΥ] Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
[8] [ΒΥ] Δίκαιο και Οικονομία
[8] [ΒΥ] Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
[8] [ΒΥ] Διοικητική Επιστήμη
[8] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική
[8] [ΒΥ] Θεσμοί και ανάπτυξη
[8] [ΒΥ] Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
[8] [ΒΥ] Θεωρία Παιγνίων
[8] [ΒΥ] Οικονομική Ολοκλήρωση – Παγκοσμιοποίηση- Γεωστρατηγικές
[8] [ΒΥ] Οικονομική της Τεχνολογίας
[8] [ΒΥ] Οικονομική του Περιβάλλοντος
[8] [ΒΥ] Πολυεθνικές επιχειρήσεις
[8] [ΒΥ] Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός
---------------------------------

ppt4.Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2021 sep4u

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 211/3-9-99 (ΦΕΚ 179A’/06-09-1999) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1999 με έδρα τον Βόλο.

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται οι φοιτητές/τριες να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σαράντα (40) μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, και τέσσερα (4) μαθήματα ξένων γλωσσών, με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων (ECTS) των 44 αυτών μαθημάτων να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 240. Το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα (εκτός των μαθημάτων των ξένων γλωσσών) εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία της Οικονομικής Ανάλυσης, των Ποσοτικών Μεθόδων, της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, και των Κοινωνικών Επιστημών, με το τελευταίο πεδίο να περιλαμβάνει μαθήματα Οικονομικής Ιστορίας, Δικαίου, Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, και Οικονομικής Ανθρωπολογίας.
Στα τρία πρώτα έτη σπουδών, ο κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς:
• Στο πρώτο (Α΄) εξάμηνο τα πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα συν το μάθημα της ξένης γλώσσας.
• Στο δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο, για κάθε εξάμηνο, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, συν, ένα μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται από τη δέσμη των προσφερόμενων μαθημάτων του εξαμήνου, συν, το μάθημα της ξένης γλώσσας.
• Στο πέμπτο (Ε΄) και έκτο (ΣΤ΄) εξάμηνο, για κάθε εξάμηνο, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, συν, ένα μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται από τη δέσμη των προσφερόμενων μαθημάτων του εξαμήνου.
Στα τελευταία δυο εξάμηνα του τετάρτου έτους, δηλαδή στο Ζ΄ (7ο εξάμηνο) και Η΄ (8ο εξάμηνο), το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει τις παρακάτω τρεις (3) ισότιμες κατευθύνσεις:
• Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη
• Χρηματοοικονομική & Τραπεζική
• Οικονομική των Επιχειρήσεων
Η κάθε κατεύθυνση δομείται από τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) ανά εξάμηνο, και από μια δέσμη μαθημάτων επιλογής, τα οποία ως επί το πλείστον αποτελούν εξειδικεύσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.

Untitled Document
Σύνολο=14
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
867 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 4 12.54 18405 415 4 0 εδώ Inf Math
312 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΠΑ 4 12.54 16250 500 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
315 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΙ 4 12.54 14920 440 319 0 4 0 εδώ Inf Math OS
317 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ ΠΑΜΑΚ 4 12.54 14040 300 299 0 4 0 εδώ Inf Math OS
309 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 4 12.54 13818 390 366 0 4 0 εδώ Inf Math OS
311 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΠΘ 4 12.54 13020 140 390 0 4 0 εδώ Inf Math OS
319 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 4 12.54 12378 -62 305 0 4 0 εδώ Inf Math OS
350 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 4 10.45 12247 61 253 3 4 0 εδώ Inf Math OS
345 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 4 10.45 11475 -375 284 3 4 0 εδώ Inf Math OS
321 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 4 11.50 10885 -155 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
97 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 4 10.45 9916 -812 332 3 4 0 εδώ Inf Math OS
361 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΠΕΛ 4 10.45 9470 -300 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1602 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8545 -760 283 3 4 0 εδώ Inf Math OS
1548 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 4 8.36 7915 -375 160 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 3684 -15 -0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 10490 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή 2023
ΟΜΑΔΑ Ι (12 τμήματα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ (3 τμήματα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

Ποιο είναι το αντικείμενο ενός Οικονομολόγου;

Ο επαγγελματίας Οικονομολόγος ασχολείται με :

-Την ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινόμενων και μεγεθών, τη σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
-Την παροχή συμβουλών επί οικονομικών, επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων.
-Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
-Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης και εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, κατάρτισης και υπογραφής οικονομικών καταστάσεων.
-Την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
-Το σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, επιστημονική και πρακτική τους αξιοποίηση.
-Τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων και οργανισμών.
-Τη διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Οικονομολογικό επάγγελμα-άδεια άσκησης Π.Δ.475/1991
Το Οικονομολογικό επάγγελμα ασκείται μετά από σχετική άδεια που παρέχει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε όλους τους εγγεγραμμένους Οικονομολόγους.

Μετά από αυτό ο Οικονομολόγος μπορεί τα ακολουθήσει μια από τις παρακάτω ειδικεύσεις του Οικονομολογικού επαγγέλματος:

Λογιστής, φοροτεχνικός, ελεγκτής, ορκωτός λογιστής, εκτιμητής, αναλογιστής, χρηματοοικονομικός αναλυτής, αναλυτής προϋπολογισμών, κοστολόγος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ασφαλιστής, αντασφαλιστής, διευθυντής πιστώσεων, επιχειρησιακός ερευνητής, ερευνητής αγοράς, εμπορικός διευθυντής, διαφημιστής, διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, διοικητικό στέλεχος, διευθυντής Marketing, διευθυντής πωλήσεων, μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων, χρηματιστής, αντικριστής, σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντής παραγωγής, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνος προώθησης, φορολογικός σύμβουλος, μελετητής, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητής πανεπιστημίου, διευθυντής επικοινωνίας, πωλητής, εκτιμητής ακίνητης περιουσίας, κτηματομεσίτης, οικονομικός δημοσιογράφος, σύμβουλος οργάνωσης, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων, γεωργο-οικονομολόγος, διευθυντής Logistics, διευθυντής εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, ειδικός εργασιακών σχέσεων, διευθυντής ιατρικών μονάδων, εμπορικός αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, εξαγωγέας, περιφερειολόγος, διευθυντής τουριστικών επιχειρήσεων, οικονομικός αξιωματικός(Σ. Σ ΑΣ), οργανωτής συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων, οικονομολόγος του δημοσίου τομέα, διευθύνων σύμβουλος.

Απασχόληση
Ένας Οικονομολόγος απασχολείται στους παρακάτω τομείς:
-Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(παραγωγικά υπουργεία, (Δ Ε Κ Ο).
-Στην έρευνα (Κ Ε Π Ε, Ι Ο Β Ε, Τμήματα μελετών Τραπεζών.
-Στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.) σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, το Marketing, το Management, η λογιστική, το εμπόριο.
-Στην εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο, Ε Π Α Λ.,  ΑΕΙ) ως ΠΕ 80.
-Ως ελεύθερος επαγγελματίας(λογιστής, φοροτεχνικός, σύμβουλος επενδύσεων, σύμβουλος -επιχειρήσεων).
-Στην οικονομική δημοσιογραφία(έντυπη και ηλεκτρονική).

Οι προοπτικές
Οι προοπτικές του Οικονομολογικού επαγγέλματος είναι σημαντικές, αφού έχει την υψηλότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες έρευνες. Τα επαγγέλματα λοιπόν με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι: Πωλητές, Μηχανικοί τηλεπικοινωνιών, Αναλυτές και προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογιστές, Ειδικοί στα χρηματοοικονομικά, Εκτιμητές ακίνητης περιουσίας. Συμπερασματικά, όσοι επιλέξουν τις οικονομικές σπουδές θα έχουν μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης με Κατεύθυνση “Δημόσια Οικονομική” του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών – Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το π.δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής,
μετονομασία με το π.δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το π.δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το π.δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος, ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) ή πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π ή πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ ή Στελεχών Διοίκησης ΚΑΤΕΕ ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου,ή Λογιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής
και Ελεγκτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ή Στελεχών Λογιστηρίου, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. Λογιστηρίου) ΚΑΤΕΕ ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ΚΑΤΕΕ ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) πτυχία μέχρι 10-02-2003, ή Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING) ΤΕΙ ή Στελεχών Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων) ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανώτατης Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Παντελής Τέντες, Καθηγητής Οικονομίας, Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ) 24-8-2011/in.gr

Τελαυταία τροποποίηση 9 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Τελαυταία τροποποίηση 24 Ιανουαρίου, 2017 | 1η Δημοσίευση: 22 Νοεμβρίου, 2016


Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Τελαυταία τροποποίηση 8 Ιουνίου, 2019 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

 

Τελαυταία τροποποίηση 1 Οκτωβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 24 Ιανουαρίου, 2017