Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) [178]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 178
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1
ΕΒΕ (2023) : 10.43
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.sed.uth.gr
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1057/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[2] [ΒΥ] Αγωγή υγείας
[2] [ΒΥ] Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
[3] [ΒΥ] Ανάπτυξη του λόγου
[7] [ΒΥ] Βασικές γεωμετρικές έννοιες και η διδασκαλία τους
[3] [ΒΥ] Βασικές έννοιες και τεχνικές των μαθηματικών
[5] [ΒΥ] Βασικές έννοιες φυσικών επιστημών
[2] [ΒΥ] Βιολογικές βάσεις ανάπτυξης
[1] [ΒΥ] Γαλλικά 1 (επίπεδο αρχαρίων - μεσαίο)
[2] [ΒΥ] Γαλλικά 2 (επίπεδο αρχαρίων - μεσαίο)
[3] [ΒΥ] Γαλλικά 3 (επίπεδο μεσαίο - ακαδημαικών σκοπών)
[4] [ΒΥ] Γαλλικά 4 (μεσαίο - προχωρημένων)
[1] [ΒΥ] Γενικές αρχές οικολογίας
[1] [ΒΥ] Γερμανικά 1
[2] [ΒΥ] Γερμανικά 2
[3] [ΒΥ] Γερμανικά 3
[4] [ΒΥ] Γερμανικά 4
[2] [ΒΥ] Γλωσσική ανάπτυξη του κωφού παιδιού (ΕΡΓ)
[5] [ΒΥ] Γνωστικές λειτουργίες και νοητική καθυστέρηση
[2] [ΒΥ] Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού
[5] [ΒΥ] Γραμματισμός και κωφό παιδί (ΕΡΓ)
[7] [ΒΥ] Διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
[4] [ΒΥ] Διδακτική νεοελληνικής γλώσσας
[5] [ΒΥ] Διδακτική νεοελληνικής γλώσσας ως ξένης
[4] [ΒΥ] Διδακτική των μαθηματικών
[6] [ΒΥ] Διδακτική φυσικών επιστημών
[5] [ΒΥ] Διδασκαλία κοινωνικής κατανόησης σε παιδιά με αυτισμό
[3] [ΒΥ] Διδασκαλία του γραπτού λόγου
[6] [ΒΥ] Διοίκηση της τάξης και διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών
[7] [ΒΥ] Εγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στη νηπιακή ηλικία
[5] [ΒΥ] Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη βαρηκοΐα-κώφωση
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη γλωσσολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
[6] [ΒΥ] Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στις μαθησιακές δυσκολίες
[2] [ΒΥ] Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή
[3] [ΒΥ] Εκπαιδευτική ψυχολογία
[1] [ΒΥ] Ελληνική νοηματική γλώσσα 1
[2] [ΒΥ] Ελληνική νοηματική γλώσσα 2
[3] [ΒΥ] Ελληνική νοηματική γλώσσα 3
[6] [ΒΥ] Εννοιες φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση
[7] [ΒΥ] Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής αντίληψης
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο κλινικής ψυχολογίας: Συμβουλευτική γονέων και παιδιών
[4] [ΒΥ] Ερευνητικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή
[5] [ΒΥ] Εφαρμογές εκπαιδευτικής ψυχολογίας
[7] [ΒΥ] Εφαρμογές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
[6] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη διδακτική των μαθηματικών
[4] [ΒΥ] Η διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος στην εκπαίδευση των παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης
[5] [ΒΥ] Θεωρία της διδασκαλίας 1
[3] [ΒΥ] Θεωρίες κοινωνικοποίησης
[3] [ΒΥ] Θεωρίες προσωπικότητας
[1] [ΒΥ] Ιταλικά 1
[2] [ΒΥ] Ιταλικά 2
[3] [ΒΥ] Ιταλικά 3
[6] [ΒΥ] Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες
[1] [ΒΥ] Κλινική νευροψυχολογία του παιδιού
[2] [ΒΥ] Κλινική ψυχολογία: Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών
[8] [ΒΥ] Κοινωνία και περιβάλλον
[8] [ΒΥ] Κοινωνικές αναφορές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών: Προβληματισμοί για δράσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων
[5] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
[7] [ΒΥ] Μάθηση κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων
[1] [ΒΥ] Μαθησιακές δυσκολίες
[5] [ΒΥ] Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής 1
[6] [ΒΥ] Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής 2
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία έρευνας
[2] [ΒΥ] Νεοελληνική γλώσσα
[6] [ΒΥ] Νευροψυχολογία και ειδικές διαταραχές μάθησης με έμφαση στις μαθησιακές δυσκολίες
[6] [ΒΥ] Νόηση και δεξιότητες μάθησης
[2] [ΒΥ] Νοητική καθυστέρηση
[4] [ΒΥ] Ο ρόλος της αξιολόγησης και της διαφοροποίησης στην πρόσβαση των κωφών παιδιών στο αναλυτικό πρόγραμμα (ΕΡΓ)
[1] [ΒΥ] Παθογένεση της αναπηρίας
[6] [ΒΥ] Παιδαγωγική της ένταξης
[5] [ΒΥ] Πειραματκή διδασκαλία φυσικών επιστημών
[4] [ΒΥ] Περιβαλλοντική εκπαίδευση
[5] [ΒΥ] Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
[8] [ΒΥ] Πολυγραμματισμοί και εκπαίδευση
[5] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση γενική αγωγής νηπιαγωγών 1
[5] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής δασκάλων 1
[6] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής δασκάλων 2
[6] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής νηπιαγωγών 2
[7] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑ 1
[8] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑ 2
[4] [ΒΥ] Στατιστική
[3] [ΒΥ] Σύγχρονα διδακτικά μοντέλα για μαθητές με αυτισμό
[4] [ΒΥ] Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
[7] [ΒΥ] Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή
[4] [ΒΥ] Συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
[1] [ΒΥ] Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία
[2] [ΒΥ] Το φάσμα του αυτισμού
[7] [ΒΥ] Φυσιολογία μάθησης και μνήμης
[8] [ΒΥ] Ψυχογλωσσολογία και εκπαιδευτικές εφαρμογές
[4] [ΒΥ] Ψυχολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης
[6] [ΒΥ] Ψυχοπαθολογία
[4] [ΒΥ] Ψυχοφυσιολογία
[5] [ΒΥ] Ψυχοφυσιολογία των μαθησιακών διαταραχών
---------------------------------

ppt.Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2021 sep4u

http://www.sed.uth.gr/

οδηγός σπουδών

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο, από το Σεπτέμβριο του 1998 άρχισε η δραστηριότητα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, του πρώτου αυτοτελούς Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής που έρχεται να καλύψει το τεράστιο κενό του ευαίσθητου χώρου της Ειδικής Αγωγής. Είναι αποδεκτό πλέον ότι η κοινωνική ευαισθησία προς το παιδί με ιδιαίτερες ανάγκες είναι στάση ζωής και επιβάλλει επιστημονική αναζήτηση και αντιμετώπιση. Η ίδρυση του Τμήματος έγινε στις 21.4.1993 και αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος που έχει δείξει η Ελληνική πολιτεία τα τελευταία χρόνια γι’ αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτητικό χώρο. Η οργανωμένη ανάπτυξη του τομέα της Ειδικής Αγωγής είναι μείζονος σημασίας, αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 180.000 παιδιά με σωματικές ή ψυχοπνευματικές αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Μόνο στο 16% αυτών των παιδιών παρέχεται οργανωμένη και επιστημονικά ενδεδειγμένη βοήθεια και υποστήριξη.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ιδρύθηκε με το Π.Δ. 177/28.4.1993 Π.Δ

Σκοπός

Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση Ειδικών Παιδαγωγών για την Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος δίνεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα εκπαίδευσης στις ακόλου θες ομάδες μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες: α) νοητική υστέρηση, β) προβλήματα ακοής, γ) προβλήματα όρασης, δ) αυτισμός και ε) μαθησιακές δυσκολίες.

Οι Σπουδές

1.  Οι σπουδές στο Παιδαγωγικό Tμήμα Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνουν μαθήματα και δραστηριότητες      κατανεμημένες σε οκτώ (8) εξάμηνα.
2.  Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος περιλαμβάνει δύο (2) κατευθύνσεις:

  • κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού (ΠΕ61) και
  • κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου. (ΠΕ71)

Στο τέταρτο έτος οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μίας από τις εμφάσεις που λειτουργούν.
3.  Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής, γερμανικής). Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς μία (1) ξένη γλώσσα (4 εξάμηνα) σε οποιοδήποτε έτος ή εξάμηνο επιθυμεί.
4.  Σε περίπτωση αποτυχίας στα υποχρεωτικά μαθήματα απαιτείται εκ νέου η δήλωσή τους στη γραμματεία του Τμήματος και η παρακολούθησή τους. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μαθήματα επιλογής απαιτείται ή εκ νέου η δήλωσή τους και η παρακολούθησή τους ή η δήλωση και η παρακολούθηση κάποιου άλλου μαθήματος επιλογής.
5.  Παράλληλα με τη δήλωση των μαθημάτων κατά το Ε’ εξάμηνο γίνεται και η δήλωση κατεύθυνσης (Δασκάλων ή Νηπιαγωγών).
6.  Η λήψη πτυχίου προϋποθέτει την:α) Επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, εργαστήρια και πρακτικές ασκήσειςβ) Επιτυχία σε μία ξένη γλώσσα (τέσσερα εξάμηνα)γ) Επιτυχία σε 10 ή 11 μαθήματα επιλογής (ανάλογα με την έμφαση)δ) Επιτυχία στα μαθήματα έμφασης

;