Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) [178]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 178
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Site: http://www.sed.uth.gr
Επ. Πεδίο/α: 1&2&3&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 10.43
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18475
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 14150
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 128
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 127
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 114
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 114
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Γαλλικά 1 (επίπεδο αρχαρίων - μεσαίο)
[1] [ΒΥ] Γενικές αρχές οικολογίας
[1] [ΒΥ] Γερμανικά 1
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη βαρηκοΐα-κώφωση
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη γλωσσολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
[1] [ΒΥ] Ελληνική νοηματική γλώσσα 1
[1] [ΒΥ] Ιταλικά 1
[1] [ΒΥ] Κλινική νευροψυχολογία του παιδιού
[1] [ΒΥ] Μαθησιακές δυσκολίες
[1] [ΒΥ] Παθογένεση της αναπηρίας
[1] [ΒΥ] Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία
[2] [ΒΥ] Αγωγή υγείας
[2] [ΒΥ] Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
[2] [ΒΥ] Βιολογικές βάσεις ανάπτυξης
[2] [ΒΥ] Γαλλικά 2 (επίπεδο αρχαρίων - μεσαίο)
[2] [ΒΥ] Γερμανικά 2
[2] [ΒΥ] Γλωσσική ανάπτυξη του κωφού παιδιού (ΕΡΓ)
[2] [ΒΥ] Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης
[2] [ΒΥ] Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή
[2] [ΒΥ] Ελληνική νοηματική γλώσσα 2
[2] [ΒΥ] Ιταλικά 2
[2] [ΒΥ] Κλινική ψυχολογία: Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών
[2] [ΒΥ] Νεοελληνική γλώσσα
[2] [ΒΥ] Νοητική καθυστέρηση
[2] [ΒΥ] Το φάσμα του αυτισμού
[3] [ΒΥ] Ανάπτυξη του λόγου
[3] [ΒΥ] Βασικές έννοιες και τεχνικές των μαθηματικών
[3] [ΒΥ] Γαλλικά 3 (επίπεδο μεσαίο - ακαδημαικών σκοπών)
[3] [ΒΥ] Γερμανικά 3
[3] [ΒΥ] Διδασκαλία του γραπτού λόγου
[3] [ΒΥ] Εκπαιδευτική ψυχολογία
[3] [ΒΥ] Ελληνική νοηματική γλώσσα 3
[3] [ΒΥ] Θεωρίες κοινωνικοποίησης
[3] [ΒΥ] Θεωρίες προσωπικότητας
[3] [ΒΥ] Ιταλικά 3
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία έρευνας
[3] [ΒΥ] Σύγχρονα διδακτικά μοντέλα για μαθητές με αυτισμό
[4] [ΒΥ] Γαλλικά 4 (μεσαίο - προχωρημένων)
[4] [ΒΥ] Γερμανικά 4
[4] [ΒΥ] Διδακτική νεοελληνικής γλώσσας
[4] [ΒΥ] Διδακτική των μαθηματικών
[4] [ΒΥ] Ερευνητικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή
[4] [ΒΥ] Η διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος στην εκπαίδευση των παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης
[4] [ΒΥ] Ο ρόλος της αξιολόγησης και της διαφοροποίησης στην πρόσβαση των κωφών παιδιών στο αναλυτικό πρόγραμμα (ΕΡΓ)
[4] [ΒΥ] Περιβαλλοντική εκπαίδευση
[4] [ΒΥ] Στατιστική
[4] [ΒΥ] Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
[4] [ΒΥ] Συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
[4] [ΒΥ] Ψυχολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης
[4] [ΒΥ] Ψυχοφυσιολογία
[5] [ΒΥ] Βασικές έννοιες φυσικών επιστημών
[5] [ΒΥ] Γνωστικές λειτουργίες και νοητική καθυστέρηση
[5] [ΒΥ] Γραμματισμός και κωφό παιδί (ΕΡΓ)
[5] [ΒΥ] Διδακτική νεοελληνικής γλώσσας ως ξένης
[5] [ΒΥ] Διδασκαλία κοινωνικής κατανόησης σε παιδιά με αυτισμό
[5] [ΒΥ] Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς
[5] [ΒΥ] Εφαρμογές εκπαιδευτικής ψυχολογίας
[5] [ΒΥ] Θεωρία της διδασκαλίας 1
[5] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
[5] [ΒΥ] Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής 1
[5] [ΒΥ] Πειραματκή διδασκαλία φυσικών επιστημών
[5] [ΒΥ] Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
[5] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση γενική αγωγής νηπιαγωγών 1
[5] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής δασκάλων 1
[5] [ΒΥ] Ψυχοφυσιολογία των μαθησιακών διαταραχών
[6] [ΒΥ] Διδακτική φυσικών επιστημών
[6] [ΒΥ] Διοίκηση της τάξης και διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών
[6] [ΒΥ] Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στις μαθησιακές δυσκολίες
[6] [ΒΥ] Εννοιες φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση
[6] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη διδακτική των μαθηματικών
[6] [ΒΥ] Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες
[6] [ΒΥ] Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής 2
[6] [ΒΥ] Νευροψυχολογία και ειδικές διαταραχές μάθησης με έμφαση στις μαθησιακές δυσκολίες
[6] [ΒΥ] Νόηση και δεξιότητες μάθησης
[6] [ΒΥ] Παιδαγωγική της ένταξης
[6] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής δασκάλων 2
[6] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής νηπιαγωγών 2
[6] [ΒΥ] Ψυχοπαθολογία
[7] [ΒΥ] Βασικές γεωμετρικές έννοιες και η διδασκαλία τους
[7] [ΒΥ] Διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
[7] [ΒΥ] Εγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στη νηπιακή ηλικία
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
[7] [ΒΥ] Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής αντίληψης
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο κλινικής ψυχολογίας: Συμβουλευτική γονέων και παιδιών
[7] [ΒΥ] Εφαρμογές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
[7] [ΒΥ] Μάθηση κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων
[7] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑ 1
[7] [ΒΥ] Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή
[7] [ΒΥ] Φυσιολογία μάθησης και μνήμης
[8] [ΒΥ] Κοινωνία και περιβάλλον
[8] [ΒΥ] Κοινωνικές αναφορές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών: Προβληματισμοί για δράσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων
[8] [ΒΥ] Πολυγραμματισμοί και εκπαίδευση
[8] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑ 2
[8] [ΒΥ] Ψυχογλωσσολογία και εκπαιδευτικές εφαρμογές
---------------------------------

ppt.Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2021 sep4u

http://www.sed.uth.gr/

οδηγός σπουδών

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο, από το Σεπτέμβριο του 1998 άρχισε η δραστηριότητα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, του πρώτου αυτοτελούς Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής που έρχεται να καλύψει το τεράστιο κενό του ευαίσθητου χώρου της Ειδικής Αγωγής. Είναι αποδεκτό πλέον ότι η κοινωνική ευαισθησία προς το παιδί με ιδιαίτερες ανάγκες είναι στάση ζωής και επιβάλλει επιστημονική αναζήτηση και αντιμετώπιση. Η ίδρυση του Τμήματος έγινε στις 21.4.1993 και αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος που έχει δείξει η Ελληνική πολιτεία τα τελευταία χρόνια γι’ αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτητικό χώρο. Η οργανωμένη ανάπτυξη του τομέα της Ειδικής Αγωγής είναι μείζονος σημασίας, αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 180.000 παιδιά με σωματικές ή ψυχοπνευματικές αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Μόνο στο 16% αυτών των παιδιών παρέχεται οργανωμένη και επιστημονικά ενδεδειγμένη βοήθεια και υποστήριξη.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ιδρύθηκε με το Π.Δ. 177/28.4.1993 Π.Δ

Σκοπός

Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση Ειδικών Παιδαγωγών για την Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος δίνεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα εκπαίδευσης στις ακόλου θες ομάδες μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες: α) νοητική υστέρηση, β) προβλήματα ακοής, γ) προβλήματα όρασης, δ) αυτισμός και ε) μαθησιακές δυσκολίες.

Οι Σπουδές

1.  Οι σπουδές στο Παιδαγωγικό Tμήμα Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνουν μαθήματα και δραστηριότητες      κατανεμημένες σε οκτώ (8) εξάμηνα.
2.  Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος περιλαμβάνει δύο (2) κατευθύνσεις:

  • κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού (ΠΕ61) και
  • κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου. (ΠΕ71)

Στο τέταρτο έτος οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μίας από τις εμφάσεις που λειτουργούν.
3.  Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής, γερμανικής). Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς μία (1) ξένη γλώσσα (4 εξάμηνα) σε οποιοδήποτε έτος ή εξάμηνο επιθυμεί.
4.  Σε περίπτωση αποτυχίας στα υποχρεωτικά μαθήματα απαιτείται εκ νέου η δήλωσή τους στη γραμματεία του Τμήματος και η παρακολούθησή τους. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μαθήματα επιλογής απαιτείται ή εκ νέου η δήλωσή τους και η παρακολούθησή τους ή η δήλωση και η παρακολούθηση κάποιου άλλου μαθήματος επιλογής.
5.  Παράλληλα με τη δήλωση των μαθημάτων κατά το Ε’ εξάμηνο γίνεται και η δήλωση κατεύθυνσης (Δασκάλων ή Νηπιαγωγών).
6.  Η λήψη πτυχίου προϋποθέτει την:α) Επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, εργαστήρια και πρακτικές ασκήσειςβ) Επιτυχία σε μία ξένη γλώσσα (τέσσερα εξάμηνα)γ) Επιτυχία σε 10 ή 11 μαθήματα επιλογής (ανάλογα με την έμφαση)δ) Επιτυχία στα μαθήματα έμφασης

;

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 29 Νοεμβρίου, 2016