Πτυχία και Μεταπτυχιακά για διορισμό σε θέσεις Ειδικής Αγωγής

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα για διορισμό σε θέσεις Ειδικής Αγωγής

εδώ