Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) (369)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
Κωδικός : 369
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
1o Έτος Λειτουργίας : 2004
Επ. Πεδίο/α: 2,3,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.dib.uth.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 52
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αγγλικά Ι
[2] [ΒΥ] Αγγλικά ΙΙ
[4] [ΒΥ] Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική
[3] [ΒΥ] Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική
[8] [ΒΥ] Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
[6] [ΒΥ] Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
[7] [ΒΥ] Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
[6] [ΒΥ] Αναγνώριση Προτύπων
[6] [ΒΥ] Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων
[6] [ΒΥ] Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων
[5] [ΒΥ] Ανάλυση Πινάκων
[5] [ΒΥ] Ανατομία και φυσιολογία
[2] [ΒΥ] Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
[5] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση
[3] [ΒΥ] Αρχές Ηλεκτρονικής
[3] [ΒΥ] Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
[8] [ΒΥ] Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα
[8] [ΒΥ] Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
[8] [ΒΥ] Βαθιά Μάθηση
[5] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[8] [ΒΥ] Βιοηθική και Μεθοδολογία της Έρευνας
[2] [ΒΥ] Βιολογία Ι
[3] [ΒΥ] Βιολογία ΙΙ
[7] [ΒΥ] Βιολογία Συστημάτων
[5] [ΒΥ] Βιοπληροφορική Ι
[6] [ΒΥ] Βιοπληροφορική ΙΙ
[4] [ΒΥ] Βιοστατιστική
[1] [ΒΥ] Βιοχημεία και Φυσιολογία
[7] [ΒΥ] Γενετική Επιδημιολογία
[1] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα
[6] [ΒΥ] Γραφική Υπολογιστών
[2] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά
[8] [ΒΥ] Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών
[7] [ΒΥ] Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
[7] [ΒΥ] Δίκτυα Επικοινωνιών
[4] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών
[4] [ΒΥ] Δομές Δεδομένων
[6] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας
[7] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Σημάτων και Εικόνων
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
[6] [ΒΥ] Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική
[8] [ΒΥ] Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
[6] [ΒΥ] Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
[8] [ΒΥ] Θεωρία Γλωσσών
[7] [ΒΥ] Θεωρία Γραφημάτων
[5] [ΒΥ] Θεωρία Υπολογισμού
[8] [ΒΥ] Κατανεμημένα Συστήματα
[7] [ΒΥ] Κρυπτογραφία
[4] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα
[7] [ΒΥ] Λειτουργική Γονιδιωματική
[2] [ΒΥ] Λογική Σχεδίαση
[1] [ΒΥ] Μαθηματική Ανάλυση Ι
[2] [ΒΥ] Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
[8] [ΒΥ] Μέθοδοι Προσομοίωσης
[5] [ΒΥ] Μικροεπεξεργαστές
[6] [ΒΥ] Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων
[7] [ΒΥ] Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία
[8] [ΒΥ] Οικονομική της Υγείας
[8] [ΒΥ] Ολοκληρωμένα Συστήματα
[7] [ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας
[3] [ΒΥ] Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής
[7] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι
[8] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ
[6] [ΒΥ] Προγραμματισμός Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού
[7] [ΒΥ] Προγραμματισμός Παράλληλων Συστημάτων
[7] [ΒΥ] Προηγμένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
[3] [ΒΥ] Προχωρημένος Προγραμματισμός
[8] [ΒΥ] Ρομποτικά Συστήματα
[4] [ΒΥ] Σήματα και Συστήματα
[7] [ΒΥ] Στατιστικός ‘Ελεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστημάτων
[5] [ΒΥ] Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων
[7] [ΒΥ] Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
[7] [ΒΥ] Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης
[7] [ΒΥ] Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων
[7] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη
[6] [ΒΥ] Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού
[5] [ΒΥ] Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
[7] [ΒΥ] Τηλεϊατρική
[8] [ΒΥ] Υπολογιστική Βιολογία
[1] [ΒΥ] Φυσική
[6] [ΒΥ] Ψηφιακές Επικοινωνίες
[5] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων
[9] [ΒΕ] Γενική Παιδαγωγική
[9] [ΒΕ] Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη
[9] [ΒΕ] Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
[9] [ΒΕ] Διδακτική της Πληροφορικής
[9] [ΒΕ] Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές βάσεις της Εκπαίδευσης
[9] [ΒΕ] Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
[9] [ΒΕ] Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
[9] [ΒΕ] Εξελικτική Ψυχολογία
[9] [ΒΕ] Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
[9] [ΒΕ] Κοινωνιολογία της Επαίδευσης
[9] [ΒΕ] Πρακτική άσκηση
[9] [ΒΕ] Πρακτική Άσκηση– Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη
[9] [ΒΕ] Πρακτική Άσκηση– Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στην
[9] [ΒΕ] Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
[9] [ΒΕ] Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
---------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Είναι ένα τμήμα πρωτοποριακό στον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών επειδή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, τόσο στον τομέα της Πληροφορικής όσο και στον τομέα της Βιοϊατρικής. Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές γνώσεις Πληροφορικής αλλά και μία παράλληλη εξειδίκευση, που περιλαμβάνει την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής Τεχνολογίας καθώς και της έρευνας στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Βιοπληροφορική.

Το περιεχόμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική έχει ως πυρήνα τα μαθήματα της Πληροφορικής, της Βιολογίας, της Βιοχημείας και της Βιοπληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα, εργαστήρια, εργασίες, μαζί με τις αντίστοιχα θέματα και φροντιστηριακές ασκήσεις. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα, και μαθήματα επιλογής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ελευθέρα μαθήματα γενικών γνώσεων και ανθρωπιστικών επιστημών, όπως επίσης και μαθήματα αγγλικής ορολογίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση κρίνεται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος. Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε είκοσι οκτώ (28) υποχρεωτικά μαθήματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων από το 5ο έως το 8ο εξάμηνο του παρόντος Προγράμματος Σπουδών διατίθενται σαράντα οκτώ (48) μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν απαραίτητο αριθμό μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο. Για την απόκτηση πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια απαιτείται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μαθήματα επιλογής.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ως Ελεύθερα Μαθήματα Επιλογής χαρακτηρίζονται τα μαθήματα Παιδαγωγικών και γενικών γνώσεων, από τα οποία ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο (2) για τη λήψη του πτυχίου

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (28):21 Πληροφορικής και 7 Βιοϊατρικής
Μαθήματα Κατευθύνσεων Επιλογής (48):
–Πληροφοριακών Συστημάτων (Π): 27 μαθήματα
-Πληροφορικής Υγείας και Βιοπληροφορικής (Β): 21 μαθήματα
Ελεύθερα Μαθήματα (6 ή 11 ή 13): 5 ή 9 παιδαγωγικής κατεύθυνσης (ΕΠ) και 1 γενικών γνώσεων (ΕΜ) και 1ή 3 Πρακτικές Ασκήσεις.
Μαθήματα Ξένης Γλώσσας (4)Διεξάγονται κατά τα 4πρώτα εξάμηνα σπουδών και είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση πτυχίου. Στα μαθήματα αυτά δεν καταχωρείται βαθμός, αλλά μόνο η ένδειξη «επέτυχε» ή «απέτυχε», η οποία αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία. Η επίδοση στα μαθήματα Ξένης γλώσσας δεν συνυπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική πρέπει:
•Να πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου 4009/2011 όσον αφορά στην εγγραφή σε εξάμηνα.
•Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα είκοσι οκτώ (28) μαθήματα Κορμού (21 Κορμού Πληροφορικής και 7 Κορμού Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής). Συνολικά, εκατόν τριάντα οκτώ (138) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
•Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δέκα τέσσερα (14) Μαθήματα Επιλογής, από τα σαράντα οκτώ (48) που διατίθενται. Συγκεκριμένα, να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα επιλογής του 5ου εξαμήνου, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 6ου εξαμήνου, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 7ου εξαμήνου, και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου. Συνολικά, εβδομήντα (70) Πιστωτικές Μονάδες(ECTS).
•Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο (2) Ελεύθερα Επιλογής Μαθήματα, από τα τουλάχιστον τέσσερα (4) Ελεύθερα Επιλογής μαθήματα που διατίθενται από το Τμήμα. Συνολικά, τέσσερις (4) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
•Να έχει ολοκληρώσει και εξεταστεί με επιτυχία στην Πτυχιακή Εργασία, ή ισοδύναμα να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε τέσσερα (4) επιπλέον Μαθήματα Επιλογής ανεξαρτήτως εξαμήνου στο οποίο ανήκουν τα μαθήματα αυτά. Συνολικά, είκοσι (20) Πιστωτικές Μονάδες.
•Να έχει εξεταστεί στα τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα της Ξένης Γλώσσας με επιτυχία.

Untitled Document
Σύνολο=16
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
330 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2,4 12.54 17785 400 214 0 4 0 εδώ Inf Math OS
338 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,4 12.54 17730 640 146 0 4 0 εδώ Inf Math OS
333 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 2,4 12.54 17670 520 225 0 4 0 εδώ Inf Math OS
339 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 2,4 12.54 17220 615 195 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1211 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 2,4 12.54 17095 765 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
412 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΠΑ 2,4 12.54 16910 690 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1212 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 2,4 12.54 16900 815 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
216 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΚΡΗ 2,4 12.54 16047 430 183 0 4 0 εδώ Inf Math OS
99 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2,4 8.36 13800 850 300 0 4 0 εδώ Inf Math OS
369 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2,3,4 9.50 12525 700 207 0 4 0 εδώ Inf Math OS
98 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΠΕΛ 2,4 10.45 11650 -225 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1630 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ 2,4 11.50 11358 215 240 0 4 0 εδώ Inf Math OS
366 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΠΑ 2,4 10.45 10290 -480 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1554 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 2,4 8.36 9220 -340 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1250 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΙ 2,4 8.36 9175 136 265 0 4 0 εδώ Inf Math OS
354 -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΑΙΓ 1,4 8.36 8935 285 170 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 3268 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 8850 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2023
ΟΜΑΔΑ Ι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ”
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι.

Μελέτες

Συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών
[πατήστε εδώ]

Μύθοι και αλήθειες για τα επαγγέλματα της πληροφορικής
[πατήστε εδώ]

Χρήσιμες συνδέσεις

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
http://www.sepe.gr/
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
https://www.epe.org.gr
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελαματιων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
http://www.epy.gr/
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
http://www.pekap.gr/
Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου.
http://www.pasypl.gr/

11 σύγχρονα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση και μέλλον στην παραγωγική οικονομία.

1.Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
2.Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
3.Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτωνκαι Δικτύων
4.Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
5.Τεχνικός Αυτοματισμών
6.Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
7.Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
8.Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
9.Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
10,Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
11.Χειριστής μηχανημάτων έργου

Τελαυταία τροποποίηση 24 Απριλίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 20 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 29 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016