Τμήματα Πληροφορικής

https://computer-science.gr/

ΑΠΘ Πληροφορικής
ΔΙΠΑΕ Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ΔΙΠΑΕ Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
ΔΙΠΑΕ Πληροφορικής
ΕΚΠΑ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά)
ΕΑΠ Πληροφορική
ΙΟΝ.ΠΑΝ Πληροφορικής
ΟΠΑ Πληροφορικής (Αθήνα)
ΠΑΝ.ΑΙΓ Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΑΝ.ΑΙΓ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
ΠΑΔΑ Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
ΠΔΜ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)
ΠΔΜ Πληροφορικής (Καστοριά)
ΠΑΝ.ΘΕΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)
ΠΑΝ.ΘΕΣ Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)
ΠΑΝ.ΘΕΣ Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)
ΠΑΝ.ΙΩΑΝ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
ΠΑΝ.ΙΩΑΝ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)
ΠΑΝ.ΚΡΗ Επιστήμης Υπολογιστών
ΠΑΝ.ΜΑΚ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής*
ΠΑΝ.ΜΑΚ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
ΠΑΝ.ΜΑΚ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα
ΠΑΝ.ΠΕΙ Πληροφορικής
ΠΑΝ.ΠΕΙ Ψηφιακών Συστημάτων
ΠΑΝ.ΠΕΛ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)
ΠΑΝ.ΠΕΛ Ψηφιακών Συστημάτων
ΧΑΡ.ΠΑΝ Πληροφορικής και Τηλεματικής