Μαθηματικών Πάτρας


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=57
1 εξ -Αναλυτική Γεωμετρία
1 εξ -Εισαγωγή στην ‘Αλγεβρα και Θεωρία Συνόλων
1 εξ -Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
2 εξ -Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
2 εξ -Γραμμική Άλγεβρα Ι
2 εξ -Πραγματική Ανάλυση ΙΙ
3 εξ -Αριθμητική Ανάλυση Ι
3 εξ -Αστρονομία
3 εξ -Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
3 εξ -Θεωρία Πιθανοτήτων Ι
3 εξ -Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ
3 εξ -Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
4 εξ -Άλγεβρα
4 εξ -Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
4 εξ -Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές Αυτών
4 εξ -Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ
4 εξ -Πραγματική Ανάλυση IV
5 εξ -Ανώτερα Μαθηματικά και Εφαρμογές με Mathematica Maple κ.α συστήματα συμβολικών υπολογισμών
5 εξ -Βάσεις Δεδομένων
5 εξ -Διαφορική Γεωμετρία
5 εξ -Δίκτυα Υπολογιστών
5 εξ -Θεωρία Ομάδων
5 εξ -Θεωρία Συνόλων
5 εξ -Κλασική Μηχανική
5 εξ -Στοχαστικές Διαδικασίες
6 εξ -Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
6 εξ -Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
6 εξ -Γενική Τοπολογία
6 εξ -Διακριτά Μαθηματικά Ι
6 εξ -Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ
6 εξ -Ειδική Θεωρία Σχετικότητας
6 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
6 εξ -Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία
6 εξ -Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων
6 εξ -Μαθηματικός Προγραμματισμός
6 εξ -Μικροϋπολογιστές
6 εξ -Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
6 εξ -Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ
7 εξ -Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων
7 εξ -Γραμμικά Μοντέλα
7 εξ -Δυναμικά Συστήματα
7 εξ -Ειδικές Συναρτήσεις
7 εξ -Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων
7 εξ -Επιχειρησιακή Έρευνα
7 εξ -Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙ
7 εξ -Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων
7 εξ -Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης
7 εξ -Λειτουργικά Συστήματα
7 εξ -Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι
7 εξ -Μη Παραμετρική Στατιστική
7 εξ -Τεχνολογία Λογισμικού
7 εξ -Χάος και Φράκταλς
8 εξ -Ασφαλιστικά Μαθηματικά
8 εξ -Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων
8 εξ -Θεωρία Τελεστών
8 εξ -Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
8 εξ -Συναρτησιακή Ανάλυση

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 10
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
246 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 15364 -384 170 0 5 0 Inf Math OS εδώ
243 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 14617 -535 247 8 4 0 Inf Math OS εδώ
245 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14019 -601 176 6 4 0 Inf Math OS εδώ
247 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 11395 -865 333 10 4 0 Inf Math OS εδώ
249 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 10936 -1114 273 8 4 0 Inf Math OS εδώ
1432 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 9433 110 8 4 0 Inf Math OS εδώ
251 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2 9285 -2128 164 -6 4 0 Inf Math OS εδώ
1555 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 2 9206 100 -6 4 0 Inf Math εδώ
252 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 2 7501 -2587 262 8 4 0 Inf Math OS εδώ
248 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2 7478 -2723 176 17 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 1801 51 3 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 7886 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 2011
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

…………………………………..

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

Careers in applied mathematics

 

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!