Μαθηματικών Πάτρας


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=57
1 εξ -Αναλυτική Γεωμετρία
1 εξ -Εισαγωγή στην ‘Αλγεβρα και Θεωρία Συνόλων
1 εξ -Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
2 εξ -Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
2 εξ -Γραμμική Άλγεβρα Ι
2 εξ -Πραγματική Ανάλυση ΙΙ
3 εξ -Αριθμητική Ανάλυση Ι
3 εξ -Αστρονομία
3 εξ -Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
3 εξ -Θεωρία Πιθανοτήτων Ι
3 εξ -Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ
3 εξ -Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
4 εξ -Άλγεβρα
4 εξ -Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
4 εξ -Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές Αυτών
4 εξ -Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ
4 εξ -Πραγματική Ανάλυση IV
5 εξ -Ανώτερα Μαθηματικά και Εφαρμογές με Mathematica Maple κ.α συστήματα συμβολικών υπολογισμών
5 εξ -Βάσεις Δεδομένων
5 εξ -Διαφορική Γεωμετρία
5 εξ -Δίκτυα Υπολογιστών
5 εξ -Θεωρία Ομάδων
5 εξ -Θεωρία Συνόλων
5 εξ -Κλασική Μηχανική
5 εξ -Στοχαστικές Διαδικασίες
6 εξ -Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
6 εξ -Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
6 εξ -Γενική Τοπολογία
6 εξ -Διακριτά Μαθηματικά Ι
6 εξ -Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ
6 εξ -Ειδική Θεωρία Σχετικότητας
6 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
6 εξ -Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία
6 εξ -Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων
6 εξ -Μαθηματικός Προγραμματισμός
6 εξ -Μικροϋπολογιστές
6 εξ -Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
6 εξ -Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ
7 εξ -Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων
7 εξ -Γραμμικά Μοντέλα
7 εξ -Δυναμικά Συστήματα
7 εξ -Ειδικές Συναρτήσεις
7 εξ -Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων
7 εξ -Επιχειρησιακή Έρευνα
7 εξ -Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙ
7 εξ -Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων
7 εξ -Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης
7 εξ -Λειτουργικά Συστήματα
7 εξ -Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι
7 εξ -Μη Παραμετρική Στατιστική
7 εξ -Τεχνολογία Λογισμικού
7 εξ -Χάος και Φράκταλς
8 εξ -Ασφαλιστικά Μαθηματικά
8 εξ -Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων
8 εξ -Θεωρία Τελεστών
8 εξ -Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
8 εξ -Συναρτησιακή Ανάλυση

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

© 2016, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •