Μαθηματικών Πάτρας

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 247
Ίδρυμα: ΠΑΠΑΤ
Site: https://www.math.upatras.gr/
1o Έτος Λειτουργίας : 1966
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 27 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 33
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα για πτυχίο : 36
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 17471
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11391
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 249
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 247
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 222
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 226
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Κατευθύνσεις:
# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
# ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
# ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
# ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αναλυτική Γεωμετρία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην 'Αλγεβρα και Θεωρία Συνόλων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
[2] [ΒΥ] Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
[2] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα Ι
[2] [ΒΥ] Πραγματική Ανάλυση ΙΙ
[3] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση Ι
[3] [ΒΥ] Αστρονομία
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
[3] [ΒΥ] Θεωρία Πιθανοτήτων Ι
[3] [ΒΥ] Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
[4] [ΒΥ] Άλγεβρα
[4] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
[4] [ΒΥ] Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές Αυτών
[4] [ΒΥ] Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ
[4] [ΒΥ] Πραγματική Ανάλυση IV
[5] [ΒΥ] Ανώτερα Μαθηματικά και Εφαρμογές με Mathematica Maple κ.α συστήματα συμβολικών υπολογισμών
[5] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[5] [ΒΥ] Διαφορική Γεωμετρία
[5] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών
[5] [ΒΥ] Θεωρία Ομάδων
[5] [ΒΥ] Θεωρία Συνόλων
[5] [ΒΥ] Κλασική Μηχανική
[5] [ΒΥ] Στοχαστικές Διαδικασίες
[6] [ΒΥ] Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
[6] [ΒΥ] Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
[6] [ΒΥ] Γενική Τοπολογία
[6] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά Ι
[6] [ΒΥ] Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ
[6] [ΒΥ] Ειδική Θεωρία Σχετικότητας
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
[6] [ΒΥ] Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία
[6] [ΒΥ] Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων
[6] [ΒΥ] Μαθηματικός Προγραμματισμός
[6] [ΒΥ] Μικροϋπολογιστές
[6] [ΒΥ] Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
[6] [ΒΥ] Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ
[7] [ΒΥ] Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων
[7] [ΒΥ] Γραμμικά Μοντέλα
[7] [ΒΥ] Δυναμικά Συστήματα
[7] [ΒΥ] Ειδικές Συναρτήσεις
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων
[7] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[7] [ΒΥ] Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙ
[7] [ΒΥ] Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων
[7] [ΒΥ] Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης
[7] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα
[7] [ΒΥ] Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι
[7] [ΒΥ] Μη Παραμετρική Στατιστική
[7] [ΒΥ] Τεχνολογία Λογισμικού
[7] [ΒΥ] Χάος και Φράκταλς
[8] [ΒΥ] Ασφαλιστικά Μαθηματικά
[8] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων
[8] [ΒΥ] Θεωρία Τελεστών
[8] [ΒΥ] Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
[8] [ΒΥ] Συναρτησιακή Ανάλυση
---------------------------------

Πρόγραμμα Σπουδών

To Τμήμα έχει εξαιρετικό Οδηγό Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Οι καθηγητές του Τμήματος

Τα συμπεράσματα της  Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό Έτος  2021-2022

Video παρουσίασης του Τμήματος 7λεπτά

Untitled Document
Σύνολο=10
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
246 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 16240 420 155 0 5 0 εδώ Inf Math OS
245 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 14735 680 125 0 4 0 εδώ Inf Math OS
243 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 14.25 14725 585 195 -5 4 0 εδώ Inf Math OS
249 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 12.47 13100 795 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
247 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 10.68 11391 294 249 2 4 0 εδώ Inf Math OS
251 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10800 -60 51 1 4 0 εδώ Inf Math OS
248 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10620 40 51 1 4 0 εδώ Inf Math OS
1555 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 2 9.50 9950 450 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1432 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2 9.50 9715 -180 60 0 4 0 εδώ Inf Math OS
252 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΑΙΓ 2 9.50 9670 225 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1386 -1 -0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 6570 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

…………………………………..

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Πανελλαδικές 2023: Θέσεις, Επιτυχόντες, Βαθμός Πρώτου, Βαθμός Τελευταίου

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

Careers in applied mathematics

QS World University Rankings by Subject 2024: Mathematics

 

 

 

Τελαυταία τροποποίηση 9 Ιουνίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 21 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 27 Μαΐου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 17 Δεκεμβρίου, 2016