Μαθηματικών Πάτρας

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 247
Ίδρυμα: ΠΑΠΑΤ
Έτος Ίδρυσης : 1966
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.math.upatras.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 27 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 33
Κατευθύνσεις:
# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
# ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
# ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
# ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] Άλγεβρα
[1] [ΒΥ] Αναλυτική Γεωμετρία
[5] [ΒΥ] Ανώτερα Μαθηματικά και Εφαρμογές με Mathematica Maple κ.α συστήματα συμβολικών υπολογισμών
[3] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση Ι
[6] [ΒΥ] Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
[7] [ΒΥ] Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων
[3] [ΒΥ] Αστρονομία
[8] [ΒΥ] Ασφαλιστικά Μαθηματικά
[6] [ΒΥ] Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
[5] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[2] [ΒΥ] Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
[6] [ΒΥ] Γενική Τοπολογία
[7] [ΒΥ] Γραμμικά Μοντέλα
[2] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα Ι
[4] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
[6] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά Ι
[5] [ΒΥ] Διαφορική Γεωμετρία
[6] [ΒΥ] Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών
[7] [ΒΥ] Δυναμικά Συστήματα
[7] [ΒΥ] Ειδικές Συναρτήσεις
[6] [ΒΥ] Ειδική Θεωρία Σχετικότητας
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην 'Αλγεβρα και Θεωρία Συνόλων
[8] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
[4] [ΒΥ] Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές Αυτών
[6] [ΒΥ] Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία
[7] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[7] [ΒΥ] Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙ
[7] [ΒΥ] Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων
[7] [ΒΥ] Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης
[6] [ΒΥ] Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων
[5] [ΒΥ] Θεωρία Ομάδων
[3] [ΒΥ] Θεωρία Πιθανοτήτων Ι
[4] [ΒΥ] Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ
[5] [ΒΥ] Θεωρία Συνόλων
[8] [ΒΥ] Θεωρία Τελεστών
[5] [ΒΥ] Κλασική Μηχανική
[7] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα
[6] [ΒΥ] Μαθηματικός Προγραμματισμός
[7] [ΒΥ] Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι
[8] [ΒΥ] Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
[7] [ΒΥ] Μη Παραμετρική Στατιστική
[6] [ΒΥ] Μικροϋπολογιστές
[6] [ΒΥ] Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
[4] [ΒΥ] Πραγματική Ανάλυση IV
[2] [ΒΥ] Πραγματική Ανάλυση ΙΙ
[3] [ΒΥ] Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Στοχαστικές Διαδικασίες
[8] [ΒΥ] Συναρτησιακή Ανάλυση
[3] [ΒΥ] Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
[7] [ΒΥ] Τεχνολογία Λογισμικού
[7] [ΒΥ] Χάος και Φράκταλς
---------------------------------

To Τμήμα έχει εξαιρετικό Οδηγό Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Untitled Document
Σύνολο=10
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
246 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 16240 420 155 0 5 0 εδώ Inf Math OS
245 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 14735 680 125 0 4 0 εδώ Inf Math OS
243 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 14.25 14725 585 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
249 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 12.47 13100 795 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
247 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 10.68 11391 294 247 0 4 0 εδώ Inf Math OS
251 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10800 -60 50 0 4 0 εδώ Inf Math OS
248 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10620 40 50 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1555 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 2 9.50 9950 450 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1432 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2 9.50 9715 -180 60 0 4 0 εδώ Inf Math OS
252 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΑΙΓ 2 9.50 9670 225 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1387 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 6570 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

…………………………………..

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

Careers in applied mathematics