Στιγμές καθημερινής τρέλας στο ΑΠΘ

Την άμεση πρόσκληση της Αστυνομίας στους χώρους του ιδρύματος εάν γίνονται παράνομες πράξεις προτείνει ο πρύτανης του ΑΠΘ, Ιωάννης Μυλόπουλος. Αυτήν την απάντηση έδωσε ο ίδιος σε πανεπιστημιακό του ΑΠΘ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τρεις κλοπές μέσα επτά ημέρες σε κτίρια του ΑΠΘ. Πρόκειται για ένα από τα περιστατικά που καταγράφονται στον καθημερινό διαδικτυακό, εσωτερικό διάλογο μεταξύ πανεπιστημιακών του ΑΠΘ. Η εικόνα, όπως προκύπτει από τις περιγραφές των πανεπιστημιακών, είναι ζοφερή: χρήστες και έμποροι ναρκωτικών έχουν στέκια μέσα στο campus του ΑΠΘ, τσαντάκηδες επιτίθενται σε καθηγητές και φοιτητές, κλέφτες σπάνε πόρτες με αλυσοπρίονα και κλέβουν μηχανολογικό εξοπλισμό. Χθες, λόγω Τσικνοπέμπτης, σχολές του ΑΠΘ έκλεισαν νωρίτερα προκειμένου να αποτρέψουν τον κίνδυνο κάποιοι να καταλάβουν χώρους κτιρίων για να κάνουν πάρτι. Ιδού, λοιπόν, ορισμένα στιγμιότυπα:

Ολο το άρθρο: Στιγμές καθημερινής τρέλας στο ΑΠΘ 

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com